onsdag 18 oktober 2017

Experter tror Glitnirs publiceringsförbud stoppas i domstol

Förbudet för Stundin att publicera uppgifter om statsminister Bjarni Benediktssons affärer kommer inte att hålla i domstol. Det anser flera experter. Samtidigt fortsätter fördömandena av det stopp som utfärdades på begäran av Glitnirs konkursbo. Bjarni Benediktsson själv ställer sig inte bakom förbudet. Och en partikamrat hävdar att det rör sig om ett angrepp mot Självständighetspartiet.

I måndags eftermiddag stoppade distriktspolismästaren i Reykjavík Stundin från att publicera nya artiklar baserade på läckta uppgifter från Glitnir. Begäran kom från bankens konkursbo. Stundin har i samarbete med Reykjavík Media avslöjat ny information om statsminister Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir.

Glitnir hävdar att uppgifterna läckts på brottslig väg och att de utgör ett brott mot banksekretessen. Vidare skriver konkursboet i en inlaga att bolaget skulle kunna bli skadeståndsskyldigt gentemot bankkunder om publiceringarna inte stoppas.

Men Glitnir hävdar också att publiceringarna - som baserar sig på dokument från en bank som gick omkull och förstatligades för nio år sedan - skadar bolagets rykte. Dessutom kan rapporteringen orsaka obehag för kunder.

När det första avslöjandet kom sade Bjarni Benediktsson att det var ett led i en politiskt motiverad kampanj mot honom och mot Självständighetspartiet. Under gårdagen spreds liknande teorier - men med ombytta roller.

Distriktspolismästare i Reykjavík är Þórólfur Halldórsson. Han har själv ställt upp i val för Självständighetspartiet. När han 1998 var distriktspolismästare i Patreksfjörður fick han kritik från socialdepartementet för sitt agerande. Han besökte då såväl hushåll som sjukhus för att samla in röster. Dessa förtidsröster gick i stor utsträckning till Självständighetspartiet och gjorde så att partiet kunde ta makten i Vesturbyggð.

Þórólfur Halldórsson skriver i ett uttalande att beslutet att stoppa Stundins rapportering är ett sätt att frysa läget för att en domstol ska kunna avgöra frågan. Han hänvisar i uttalandet till banksekretessen.

Men flera experter tror inte att förbudet kommer att hålla när det prövas i Héraðsdómur Reykjavíkur - något som troligen sker på fredag eller på måndag i nästa vecka. Eiríkur Jónsson, professor i juridik vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att han anser att distriktspolismästarens publiceringsstopp är för omfattande för att kunna godkännas:
"Eftersom föreläggandet begränsar rapportering om frågor rörande statsministern och makthavare inför ett val så anser jag det sannolikt att det kommer att bedömas som att det inte kan kvarstå."
En fråga som kommer att prövas är om grundlagen i detta fall står över banksekretessen. Birgir Guðmundsson, docent i medievetenskap vid Háskólinn á Akureyri, säger till RÚV att det är mycket tveksamt om denna sekretess även gäller journalister som får tillgång till uppgifter från banker:
"Om man ska överföra denna tystnadsplikt till journalister som har uppdraget att rapportera och informera människor antyds det att de pladdrar om någon information som det inte ska pladdras om och säger därmed att de snarare är sladdertackor än journalister, vilket jag inte tror att vi vill gå med på. I enlighet med detta har jag bestämda förhoppningar om att detta kommer att hamna i domstol och jag räknar faktiskt med att detta föreläggande stoppas."
Advokaten Einar Gautur Steingrímsson satt själv i Glitnirs resolutionskommitté. Inte heller han tror att förbudet kommer att hålla eftersom det är så omfattande att det i praktiken innebär censur. Han säger till RÚV att det är tillåtet för journalister att rapportera om uppgifter som omfattas av banksekretess om de har allmänintresse:
"Det räcker inte med att hänvisa till banksekretess. Det räcker inte med att säga att uppgifterna är stulna. Det saknar betydelse om det är banksekretess eller om uppgifter är stulna om medier har fått dem från en källa. De får inte namnge källan och de får rapportera om dem om frågorna har allmänintresse."
Jón Steindór Valdimarsson, ordförande för alltingets konstitutions- och tillsynsnämnd, kommer på begäran från Piratpartiets och Gröna vänsterns representanter i nämnden att kalla till ett möte om turerna kring Stundins rapportering om Bjarni Benediktssons affärer. Det mötet kommer sannolikt att hållas i morgon.

Kritiken mot Glitnirs och distriktspolismästarens agerande fortsatte under gårdagen. Ljus framtid fördömde ingripandet och uttryckte i ett uttalande oro om demokratins ställning i landet. Socialdemokraternas ledare Logi Már Einarsson skrev på Facebook att distriktspolismästaren på ett oacceptabelt sätt agerat mot yttrandefriheten. Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir sade på Facebook att inskränkningar av yttrandefriheten bara får ske när det finns mycket starka skäl.

Fördömanden kom också från bland annat författarförbundet Rithöfundasamband Íslands. Styrelsen kallade distriktspolismästarens beslut för ett angrepp på yttrandefriheten och på det demokratiska samhället. Styrelsen för den isländska Pen-klubben beskrev på Facebook ingripandet som något som påminde om diktaturer där anklagade inte får möjlighet att försvara sig. Den efterlyste också lagändringar som skulle förhindra att liknande publiceringsstopp kan utfärdas i framtiden.

Från Självständighetspartiet var det länge tyst om föreläggandet mot Stundin. Den som bröt tystnaden var alltingsledamoten Bryndís Haraldsdóttir. Hon skrev på Facebook att ingripandet i själva verket var en attack mot partiet och Bjarni Benediktsson:
"Detta föreläggande slår förmodligen alla angrepp på mitt parti och dess ordförande. För det är helt uppenbart att föreläggandet motarbetar partiet, i synnerhet när de som borde veta bättre försöker att lägga ansvaret för denna åtgärd på partiet."
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, alltingsledamot och partisekreterare, skrev på Twitter att hon inte ställde sig bakom föreläggandet:
"Fria medier är ett fundament i ett demokratiskt samhälle. Först och främst behöver yttrandefriheten och mediers rätt att rapportera om saker tryggas. Uppenbart är att Glitnirs föreläggande och dess tidpunkt inte hjälper Självständighetspartiet. Det ser varje människa."
Kulturminister Kristján Þór Júlí­us­son, som ansvarar för mediefrågor i regeringen, tog även han avstånd från förbudet mot Stundin. På Facebook skrev han att Självständighetspartiet tänkte fortsätta att slå vakt om press- och yttrandefrihet. Han ansåg att medier inte skulle behöva finna sig i ingripanden från myndigheter:
"Sådant är enligt min åsikt oacceptabelt i en demokrati."
Även Bjarni Benediktsson själv kommenterade händelseutvecklingen. Han sade till RÚV att ingripandet kom vid en för partiet mycket olämplig tidpunkt. Han förnekade att han själv skulle ha något med ingripandet att göra eller att det skulle finnas några politiska intressen bakom det. Statsministern ansåg att mycket av rapporteringen om hans affärer med Glitnir var privatsaker som saknade allmänintresse, men han ville för den skull inte förhindra eller stoppa några publiceringar:
"Vi har varit ett parti som har kämpat för pressfrihet i detta land. Vi är ett parti som med näbbar och klor vill värna yttrandefriheten. Vi är för öppen och transparent administration. Jag har i handling visat att jag är beredd att tala om dessa saker. Men detta är naturligtvis händelser som inträffade för länge sedan och det är väldigt lite nytt i de senaste nyheterna. Och det är allt för sällan som man sätter sakerna i rätt sammanhang och jag tänker inte verkligen inte ge Stundins rapportering någon kvalitetsstämpel. Men jag finner mig i den eftersom det andra intresset, att värna pressfriheten, står så mycket högre än om jag är nöjd eller inte nöjd med enskilda nyheter."
Att Stundin skulle ha rapporterat om Bjarni Benediktssons affärer på ett vilseledande sätt förnekas av chefredaktören Jón Trausti Reynisson. Frågor från Stundins journalister besvaras aldrig av statsministern - och Bjarni Benediktsson uppger att det beror på att han har dåliga erfarenheter från just Stundin.

Jón Trausti Reynisson säger i Fréttablaðið att Bjarni Benediktsson själv attackerat rapporteringen genom att ta saker ur sitt sammanhang för att sedan dölja kommentarer till hans egna utspel. Han uppmanar därför statsministern att fundera på hur han själv hanterat situationen:
"Det har aldrig fallit oss in i att börja dölja Bjarnis förklaringar om han hade gett några sådana. Tvärtom har vi gjort vårt bästa för att alltid fråga honom, men i allmänhet svarar han oss inte. Så kommer han nu och påstår att han har försökt besvara alla frågor om dessa saker. Det är osant."
Glitnir kommer att ställa samma krav på The Guardian, som var delaktig i den första publiceringen om Bjarni Benediktssons affärer. Dessa har ännu inte framförts till tidningen. Läckan från Glitnir kommer sannolikt att polisanmälas av finansinspektionen Fjármálaeftirlitið.

Här kan du läsa mer om ingripandet mot Stundin.