tisdag 17 oktober 2017

Förbud mot rapportering om Bjarni Benediktssons affärer

Stundins rapportering om statsminister Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir stoppas. Beslutet kommer från distriktspolismästaren i Reykjavík på begäran från bankens konkursbo. Glitnir kräver dessutom att publicerade artiklar raderas och att alla dokument överlämnas - något som Stundin vägrar. Piratpartiet och journalistförbundet Blaðamannafélag Íslands protesterar mot förbudet.

För en dryg vecka sedan kunde Stundin i samarbete med Reykjavík Media och The Guardian avslöja hur statsminister Bjarni Benediktsson dagarna före finanskraschen sålde sina aktier i Glitnirs Sjóður 9. Försäljningen gjorde att han kunde undvika mångmiljonförluster.

Som alltingsledamot fick Bjarni Benediktsson information om Glitnirs utsatta läge. Han har dock förnekat att han skulle ha haft tillgång till några upplysningar som ska ha gett honom privata fördelar. Att Glitnir befann sig i stora svårigheter var enligt Bjarni Benediktsson uppenbart för allmänheten.

Sedan dess har Stundin fortsatt publicera uppgifter om Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir. Informationen kommer från dokument som läckts till The Guardian. Stundin har bland annat kunnat visa hur Bjarni Benediktsson lämnat osanna uppgifter i en annan affärsskandal.

Distriktspolismästaren i Reykjavík stoppar nu alla nya publiceringar med material från de läckta dokumenten. Personal från myndigheten kom i går eftermiddag oanmäld till Stundins redaktion i centrala Reykjavík. Med fanns också en advokat som representerade Glitnirs konkursbo.

Glitnir krävde inte bara ett totalstopp för alla nya publiceringar. Glitnir ville dessutom att Stundin skulle överlämna alla läckta dokument och avpublicera samtliga artiklar som baserats på dessa dokument. Konkursboet ansåg att Stundins publiceringar bröt mot banksekretessen. Förbudet syftade till att skydda kunder.

Stundin protesterade mot samtliga krav och vägrade att lämna ifrån sig några dokument. Distriktspolismästaren valde alltså att förbjuda alla nya publiceringar.

Glitnir har också anlitat advokater i Storbritannien för att agera mot The Guardian.

Det var i fredags som Glitnir vände sig till myndigheterna för att stoppa Stundin. I ett uttalande skriver redaktionen att Stundin inte fått möjlighet att förbereda något försvar för ingripandet. Det rör sig också om en juridisk strid mellan ett bolag med stora ekonomiska resurser och en liten fristående tidning:
"Distriktspolismästarens beslut om domstolsföreläggande mot rapportering om en alltingsledamots affärer, som nu är statsminister, är ett oerhört ingrepp i den offentliga debatten i ett demokratiskt land. Det är ett oförsvarligt maktutövande mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Det finns prejudikat på att rapportering byggd på dokument från banksystemet, de så kallade Panama-dokumenten, har haft avgörande inverkan på den politiska debatten i landet. Information om folkvalda företrädares affärer parallellt med deras förtroendeuppdrag för allmänheten är relevanta för allmänheten. Allmänhetens intressen och den offentliga debatten är större än finansbolags intressen av att hemlighålla affärer innan banksystemets kollaps på Island. Distriktspolismästarens företrädare och Glitnirs jurist kom utan förvarning till Stundins redaktion för att begränsa yttrandefrihet och informationsfrihet."
Det är inte första gången som distriktspolismästaren i Reykjavík stoppar medierapportering. Det mest uppmärksammade fallet inträffade 2009. Då var det Kaupþing som agerade mot uppgifter som RÚV var på väg att publicera. Informationen kom även då från läckta dokument som visade hur banken just före kraschen avskrivit enorma lån som tagits av toppchefer i Kaupþing och viktiga kunder.

Beslutet kommer nu att prövas av Héraðsdómur Reykjavíkur. Men det är en prövning som kommer att ta tid. Så länge kvarstår förbudet - och det innebär att Stundin inte kommer att kunna publicera några nya artiklar om Bjarni Benediktssons affärer före nyvalet den 28 oktober.

Förbudet möttes av starka reaktioner. Hjálmar Jónsson, ordförande för det isländska journalistförbundet Blaðamannafélag Íslands, säger i ett pressmeddelande att publiceringsstoppet inskränker pressfriheten:
"Vi protesterar mot och fördömer dessa åtgärder och vi anser att distriktspolismästaren inte har något att hämta på isländska mediers redaktioner. Dessa åtgärder är ett angrepp på mediernas yttrandefrihet och journalisters rätt att anskaffa material och bearbeta det. Banksekretess tjänar ingen utom de som har något att dölja."
Gagnsæi, en förening som arbetar för transparens och mot korruption, fördömer i ett uttalande Glitnirs och distriktspolismästarens agerande:
"Fria medier är en grundsten i varje demokratiskt samhälle och ett nödvändigt skydd mot korruption. Ett domstolsföreläggande mot Stundins rapportering om statsministerns bankaffärer före kraschen, på begäran av en operatör av en bank i konkurs, är underligt. Glitnir Hold Co har inga märkbara affärsintressen att tjäna när det gäller enskildas affärer som ägde rum i det konkursade bolaget för nio år sedan."
Piratpartiets sex toppkandidater i det kommande valet - Smári McCarthy, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Eva Pandora Baldursdóttir, Einar Brynjólfsson, Helgi Hrafn Gunnarsson och Jón Þór Ólafsson - skriver i ett uttalande att pressfriheten måste värnas. Distriktspolismästarens agerande gynnar korruption och mörkning av uppgifter som har stort allmänintresse:
"Återigen har distriktspolismästaren i Reykjavík lagt ett domstolsföreläggande mot mediers verksamhet med syftet att förhindra rapportering som är olycklig för kapitalstarka parter och finansbolag. Återigen gör den det trots upprepade prejudikat från Europadomstolen för mänskliga rättigheter och tydliga anvisningar från Europarådet, och från alltinget, om att det inte är acceptabelt att inskränka yttrandefriheten genom hinder för publicering förutom i mycket begränsade undantagstillfällen."
Jón Þór Ólafsson och Eva Pandóra Baldursdóttir samt Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir har begärt ett möte i alltingets grundlags- och tillsynsnämnd om domstolsföreläggandet.

Här kan du läsa mer om Stundins avslöjanden om Bjarni Benediktssons affärer.