söndag 1 oktober 2017

Fritt fram för konkurrens om skyr även i Finland

Även i Finland får nu vem som helst marknadsföra skyr. Marknadsdomstolen upphäver det varumärke som registrerats av Mjólkursamsalan och den finländska samarbetspartnern Skyr Finland. Skyr är enligt domstolen ett allmänt ord som inte kan skyddas. Nu kan mejerijätten Arla - som utmanade registreringen - åter sälja skyr i Finland.

I Sverige förlorade nyligen isländska Mjólkursamsalans partner Kavli varumärkesskyddet för ordet skyr. I en rättsprocess som varade i tre år överklagade Kavli besluten så långt det gick. Ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen satte punkt för striden.

Här var det Skånemejerier som utmanade registreringen. Beslutet öppnar för konkurrenter. Skånemejerier har också varit i kontakt med isländska producenter om ett samarbete som syftar till att börja sälja skyr i Sverige. Arla säljer sedan tidigare skyr i en rad länder. Nu kan även Sverige bli aktuellt.

Skyr är dock inte alls lika populärt i Sverige som i de övriga nordiska länderna. Kavli fick redan från början kritik för omotiverat höga priser. Trots att priserna sänkts i omgångar har försäljningen aldrig fått något riktigt lyft.

Det här är en utveckling som Skånemejerier har noterat. Trots segern mot Kavli är det inte säkert att det blir någon lansering. Intresset har minskat sedan rättsprocessen inleddes eftersom Kavli fortsätter att ha det svårt på den svenska marknaden.

Nu hävs även varumärkesregistreringen av ordet skyr i Finland efter ett beslut i Marknadsdomstolen. Här blev registreringen en tvistefråga sedan både Lidl och Arla börjat marknadsföra skyr i Finland. Försäljningen stoppades efter hot om vite.

Arla tog striden till domstol. Marknadsdomstolen i Finland resonerar på samma sätt som Patent- och marknadsdomstolen i Sverige. Skyr är ett allmänt ord som betecknar en viss mjölkprodukt. Allmänna ord ska inte skyddas eftersom det förhindrar konkurrens.

Visserligen ökade användningen av ordet skyr efter att produkten lanserades i Finland, men det fanns gott om belägg i exempelvis ordböcker och press som visade att ordet var etablerat redan före lanseringen. Även det är argument som domstolar i både Sverige och Finland tagit hänsyn till.

I Finland säljs nu skyr i stället under varumärket Ísey. Det har utvecklats av Mjólkursamsalan just eftersom bolaget inte räknat med att kunna behålla registreringarna av ordet skyr i de nordiska länderna.

Domen i Finland innebär att ordet skyr nu bara är skyddat i ett nordiskt land. Det är bara i Norge som Mjólkursamsalan och samarbetspartnern Kavli ännu inte har förlorat varumärket.

Här kan du läsa mer om skyrkriget i Sverige.