torsdag 26 oktober 2017

Gröna vänstern överlägset största parti i Reykjavík

I Reykjavík har Gröna vänstern ett stort försprång till Självständighetspartiet. Socialdemokraterna och Piratpartiet kämpar om att vara tredje största parti. Och i den isländska huvudstaden är stödet för både Ljus framtid och Framstegspartiet långt ifrån att räcka till några platser i alltinget. Det visar en mätning utförd av Vísir.

Väljarna i Reykjavík brukar inte rösta som väljarna utanför huvudstadsregionen. I Reykjavík är ofta vänstern starkare än vad den är på landsbygden. Samma sak gäller Piratpartiet. Samtidigt har Framstegspartiet länge haft mycket svårt att locka storstadsväljare.

Trenden ser ut att hålla i sig även i lördagens val. Gröna vänstern får hela 30,1 procent, en ökning med 10,8 procentenheter jämfört med alltingsvalet i oktober 2016. Partiet är därmed klart störst i Reykjavík.

Självständighetspartiet förlorar positionen som störst i kommunen. Partiet har 18,7 procent av väljarna bakom sig, en minskning med 6,3 procentenheter.

Piratpartiets nedgång och Socialdemokraternas uppgång gör att partierna nu är jämnstora. Socialdemokraterna får 13,2 procent, en ökning med 7,8 procentenheter, medan Piratpartiet backar 5,4 procentenheter till 13,1 procent.

Centerpartiet bildades för bara några veckor sedan som en utbrytning ur Framstegspartiet, men har redan stöd av 7,2 procent av väljarna i Reykjavík. Det är anmärkningsvärt eftersom siffran är högre än Framstegspartiets i förra valet.

Både Renässans och Folkets parti får 5,4 procent. För Renässans innebär det en minskning med 6,8 procentenheter och för Folkets parti en ökning med 1,2 procentenheter.

Såväl Ljus framtid som Framstegspartiet har förlorat en stor del av sina väljare under det senaste året. Framstegspartiet får nu 3,6 procent, en tillbakagång med 3 procentenheter, och Ljus framtid får 2,4 procent, en nedgång med 5 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.