måndag 2 oktober 2017

Gröna vänstern större än Självständighetspartiet

Gröna vänstern fortsätter att vara störst på Island före Självständighetspartiet. Varken Renässans eller Ljus framtid klarar femprocentsspärren till alltinget - och det gör heller inte nybildade Centerpartiet. Folkets parti ligger däremot alltjämt ovanför spärren. Det visar opinionsmätningar utförda av Félagsvísindastofnun och Gallup.

I dagsläget är det sex partier som ligger över femprocentsspärren till alltinget. Med knappt fyra veckor kvar till nyvalet är det ytterligare tre partier som har spärren inom räckhåll. Om samtliga nio partier skulle vinna platser i parlamentet kommer de mindre partierna att förlora på detta eftersom utjämningsmandaten inte kommer att räcka till.

Gröna vänstern behåller försprånget till Självständighetspartiet i den senaste mätningen från Félagsvísindastofnun utförd på uppdrag av Morgunblaðið. Partiet har stöd av 28,8 procent av väljarna, en tillbakagång med 1,2 procentenheter jämfört med förra veckans mätning. Självständighetspartiet får 24,3 procent, en ökning med 1,3 procentenheter.

Därefter följer Piratpartiet med 11,6 procent, en uppgång med 1,6 procentenheter, och Socialdemokraterna med 7,5 procent, en minskning med 0,5 procentenheter.

Framstegspartiet är mätningens stora förlorare och backar 4 procentenheter till 7 procent. Samtidigt får nybildade Centerpartiet - en utbrytning från Framstegspartiet - 4,6 procent. Även Folkets parti förlorar väljarstöd och får nu 6,5 procent, en tillbakagång med 2,5 procentenheter.

Centerpartiet klarar inte femprocentsspärren i dagsläget. Det gör inte heller Renässans och Ljus framtid. Renässans minskar 1,2 procentenheter till 4,8 procent medan Ljus framtid ökar 1,3 procentenheter till 4,3 procent.

Om detta hade varit ett valresultat hade Gröna vänstern fått 22 mandat, Självständighetspartiet 18 mandat, Piratpartiet åtta mandat och Socialdemokraterna, Framstegspartiet och Folkets parti fem mandat var. Den enda tvåpartikoalitionen som skulle få majoritet i dagsläget är alltså Gröna vänstern och Självständighetspartiet.

Gröna vänstern är även störst hos Gallup. Här får partiet 25,4 procent, en ökning med 5,9 procentenheter jämfört med augustimätningen. Självständighetspartiet förlorar 3,2 procentenheter till 23,1 procent.

Ytterligare fyra partier klarar spärren. Piratpartiet får 10,3 procent, en tillbakagång med 2,8 procentenheter, Folkets parti 10,1 procent, en nedgång med 0,5 procentenheter, Framstegspartiet 9,9 procent, en minskning med 0,9 procentenheter, och Socialdemokraterna 9,3 procent, ett tapp på 0,6 procentenheter.

Inte heller här lyckas Ljus framtid och Renässans försvara sina platser i parlamentet. Ljus framtid får 4,6 procent, en ökning med 1,8 procentenheter, och Renässans får 3,6 procent, en förlust på 1,2 procentenheter.

Under spärren finns också Centerpartiet med 2 procent och Gryning med 1 procent. Mätningen utfördes under två veckor och nybildade Centerpartiet fanns bara som ett alternativ under de fem sista dagarna. Siffran för Centerpartiet kan alltså vara missvisande.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.