fredag 6 oktober 2017

Jordskalv skakar Grímsey - följs av flera efterskalv

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv på 3,9 skakade Grímsey i går eftermiddag. Skalvet hade sitt epicentrum bara tre kilometer från ön. Det kändes tydligt på Grímsey men utan att några materiella skador inträffade. Skalvet har med all sannolikhet ingen koppling till vulkanisk aktivitet. I stället handlar det troligtvis om kontinentalplattornas rörelser. Jordskalvssvärmen fortsatte under fredagen.

Klockan var 16.25 i går när ett jordskalv inträffade 3,3 kilometer nordväst om Grímsey. Skalvet uppmättes av Veðurstofa Íslands till 3,9. Det följdes av en serie efterskalv. Det största skalvet under torsdagskvällen hade en magnitud på 2,0.

Under natten mot fredagen fortsatte jordskalvssvärmen. De största skalven uppmättes till 3,5 och 3,0. Även dessa hade sitt epicentrum strax nordväst om Grímsey.

Jordskalv i regionen är vanliga. Den här gången rör det sig sannolikt om skalv kopplade till kontinentalplattornas rörelser och inte till vulkanisk aktivitet.

Eftersom epicentrum var så nära ön kändes skalvet tydligt på Grímsey. Det berättar fiskaren Jóhannes Henningsson för RÚV:
"Jag var i vardagsrummet hos mig. Så skakade allt våldsamt här, allt skakade och skallrade. Jag har sällan upplevt detta så starkt här. Detta måste vara ganska nära oss."
Inga skador har rapporterats efter skalvet.