måndag 16 oktober 2017

Knappt försprång för Gröna vänstern på Island

Gröna vänstern och Självständighetspartiet är nästan lika stora i den senaste mätningen från MMR. Tredje största parti är Socialdemokraterna som nu ökar till partiets högsta opinionssiffra på två och ett halvt år. Även Centerpartiet går starkt framåt. Däremot klarar varken Renässans eller Ljus framtid femprocentsspärren till alltinget.

Med sju partier över spärren och de två största partierna som helst inte vill samarbeta med varandra ser det parlamentariska läget på Island ut att kunna bli komplicerat nästa mandatperiod. Flera partier befinner sig dock i närheten av femprocentsspärren - och om utjämningsmandaten inte räcker till gynnas de större partierna.

Gröna vänstern behåller positionen som landets största parti med 21,8 procent, en tillbakagång med 2,9 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes för två veckor sedan. Avståndet till Självständighetspartiet ligger inom felmarginalen. Självständighetspartiet får 21,1 procent, en nedgång med 2,4 procentenheter.

Opinionssiffran är Självständighetspartiets sämsta på ett drygt år. Samtidigt växer Socialdemokraterna till den högsta noteringen sedan våren 2015. Partiet får 13 procent, en ökning med 2,6 procentenheter.

Nybildade Centerpartiet ser ut att klara spärren med god marginal. Det är nu 10,7 procent av väljarkåren som stödjer partiet, en ökning med 3,4 procentenheter.

Piratpartiet är nu bara femte största parti i landet. Stödet är nu 10,5 procent, en uppgång med 0,5 procentenheter.

Även Folkets parti ser ut att få sina första ledamöter invalda i alltinget. Väljarstödet backar dock med 1,1 procentenheter till 7,4 procent.

Framstegspartiets stöd är nu nere på den lägsta nivån på nästan nio år. Det är bara 5,9 procent som sympatiserar med partiet, en minskning med 0,5 procentenheter.

Närmast spärren är Ljus framtid med 4,2 procent, en uppgång med 1,7 procentenheter. Renässans får 3,6 procent, en tillbakagång med 1,3 procentenheter. Så lågt har stödet för Renässans inte varit började särredovisa det för snart ett och ett halvt år sedan.

Utanför alltinget finns också Folkfronten med 0,9 procent, en ökning med 0,3 procentenheter. Därefter följer Gryning med 0,7 procent (+0,1) och Humanistpartiet med 0,1 procent (oförändrat). Ingen säger sig nu sympatisera med Isländska folkfronten - något som innebär en minskning med 0,3 procentenheter.

Stödet för den avgående koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid är rekordlåga 21,8 procent. Så svaga förtroendesiffror har ingen isländsk regering haft sedan MMR:s mätningar påbörjades för snart nio år sedan.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.