fredag 6 oktober 2017

Majoritet i alltinget för att slopa isländsk bokmoms

Island kan komma att avskaffa momsen på böcker redan till årsskiftet. I alltinget finns en majoritet för att slopa bokmomsen. Men förslaget - som kommer från Framstegspartiets Lilja Alfreðsdóttir - hann inte behandlas före nyvalet. Den breda uppslutningen bakom det gör dock att det kan bli verklighet när ett nytt parlament har samlats.

När Framstegspartiet senast satt i regeringen tillsammans med Självständighetspartiet höjdes bokmomsen från 7 till 11 procent. Nu vill partiet alltså gå i motsatt riktning och göra böcker momsfria.

Förslaget kommer från Lilja Alfreðsdóttir. Bakom det står hela Framstegspartiets alltingsgrupp - inklusive avhopparen Sigmundur Davíð Gunnlaugsson - och en representant från alla övriga partier i parlamentet utom Ljus framtid.

Under 2015 utkom enligt Hagstofa Íslands 1 488 böcker på Island. Tre fjärdedelar är böcker skrivna på isländska och en fjärdedel är översatt litteratur. Antalet utgivna böcker har minskat något de senaste åren. Försäljningen har dock minskat i betydligt snabbare takt. Sedan 2008 har förlagens omsättning gått ned med 31 procent.

Så sent som 2010 köpte varje islänning i snitt åtta böcker om året. Den siffran hade förra året minskat till 4,2. Under denna period har antalet sålda exemplar sjunkit med 43 procent.

Bara fyra länder i Europa har en högre bokmoms än Island. I förslaget skriver Lilja Alfreðsdóttir att momshöjningen har bidragit till den minskande försäljningen. Branschen är hårt pressad av det krympande intresset för litteratur. Det har i sin tur negativa konsekvenser för isländsk kultur och det isländska språket.

Intäkterna från bokmomsen var under 2016 totalt 353,7 miljoner isländska kronor. Det här är pengar som Lilja Alfreðsdóttir inte tror behöver gå förlorade för statskassan om momsen slopas. Om förlagen får starkare ekonomi kommer de också att kunna anställa fler - något som ger staten skatteintäkter.

Förslaget gäller såväl tryckta böcker som digitala utgåvor och ljudböcker. Även notböcker är inkluderade. 

Lilja Alfreðsdóttir presenterade idén först på Facebook. Där fick den ett mycket positivt mottagande från flera författare. Jón Gnarr skrev på Twitter att han "till sist blivit framstegspartist" medan Stefán Máni kallade henne på Twitter "vår klart bästa alltingsledamot".

Men förslaget hann inte behandlas i alltinget innan det upplöstes inför det stundande nyvalet. Det finns dock goda möjligheter för att det ska kunna bli verklighet efter valet. Lilja Alfreðsdóttir skriver på Facebook att det finns ett tvärpolitiskt stöd för förslaget. Därför räknar hon med att det kan genomföras direkt efter valet.