fredag 20 oktober 2017

Majoritet säger nej - men fler islänningar vill gå med i EU

Sex av tio islänningar säger nej till EU-medlemskap. Men motståndet mot ett inträde i unionen minskar. Mest positiva till en isländsk EU-anslutning är unga bosatta i huvudstadsregionen. Intresset är betydligt svalare på landsbygden. Det är dessutom fler som vill behålla kronan än byta ut den mot euron. Det visar en undersökning utförd av Gallup på uppdrag av Já Ísland.

I valrörelsen talas det sällan om EU-frågan. I över nio år har nej-sidan i varje opinionsmätning varit starkare än ja-sidan. Den förra regeringen med Självständighetspartiet och Framstegspartiet lyckades också få bort frågan från dagordningen genom att svika löftet om en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om inträde i unionen.

Men det skulle kunna förändras. I dagsläget skulle Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Piratpartiet kunna bilda majoritet. De tre partierna har visserligen olika åsikter i EU-frågan. Men alla driver en politik som skulle kunna göra den aktuell på nytt.

Socialdemokraterna förespråkar medlemskap. Det gör inte Gröna vänstern, men partiet vill att islänningarna själva ska få avgöra frågan. Även Piratpartiet anser att folkomröstningar ska avgöra om Island ansluter sig till EU eller inte.

Att Socialdemokraterna vill få liv i EU-debatten råder det ingen tvekan om. Partiledaren Logi Már Einarsson har också sagt att han vill folkomrösta i frågan i samband med vårens kommunalval. Den fråga som väljarna då sannolikt får ta ställning till är om förhandlingarna om villkoren för medlemskap ska återupptas.

Nu säger 59,8 procent av islänningarna nej till EU-medlemskap medan 40,2 procent vill gå med i unionen. En klar majoritet anser alltså att Island ska fortsätta att stå utanför EU. Men motståndet minskar. När samma fråga ställdes sju månader tidigare var det bara 33,9 procent som var för medlemskap.

Män, höginkomsttagare, högskoleutbildade, islänningar i åldern 18 till 24 år och personer bosatta i Reykjavík med omnejd är mest positiva till medlemskap. Mest negativa är kvinnor, medelinkomsttagare, personer som har fyllt 55 år, grundskoleutbildade och islänningar bosatta på landsbygden.

Skillnaderna mellan olika väljargrupper är stora. Hela 93 procent av Socialdemokraternas sympatisörer är för ett isländskt EU-medlemskap. Samma åsikt har 79 procent av Piratpartiets anhängare och 51 procent av Gröna vänsterns. Trots att Gröna vänstern anser att Islands intressen bäst tillgodoses utanför unionen är det alltså en ståndpunkt som delar väljarna.

De mest uttalade motståndarna finns i Framstegspartiets led. Där vill bara 24 procent gå med i unionen. För Självständighetspartiet är motsvarande siffra 27 procent och för Folkets parti 29 procent.

När det gäller Islands framtida valuta är det ännu jämnare mellan lägren. Det är 43,3 procent som inte vill ta upp euron medan 39,4 procent tycker att det kronan bör bytas ut mot euron. Övriga är varken positiva eller negativa till att avskaffa kronan.

Här kan du läsa mer om Island och EU-frågan.