torsdag 12 oktober 2017

Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir ny ledare för Renässans

Benedikt Jóhannesson lämnar posten som ordförande för Renässans. I stället blir Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir ny partiledare. Hon valdes i går av partiets råd sedan han själv ställt sin plats till förfogande. Benedikt Jóhannesson har de senaste dagarna fått hård intern kritik för sina insatser i flera debatter.

Redan inför måndagens utfrågning i RÚV var Benedikt Jóhannesson ifrågasatt. Som grundare var det närmast självklart att han skulle få uppdraget som partiledare för Renässans. Han fick också posten som finansminister i koalitionen med Självständighetspartiet och Ljus framtid - den portfölj som han eftersträvade.

Men Benedikt Jóhannesson har inte lyckats göra sig känd som någon stark debattör. Kritiken kulminerade i måndags under en utfrågning i RÚV. Han fick då frågan om han höll med partikamraten Þor­steinn Víglundsson om att Ljus framtids anledning till att lämna regeringssamarbetet inte var stark nog:
"Denna sak, som tycktes så stor att den var skäl till att utlösa en regeringskris, minns knappt någon vad den var. Om detta hade varit en sak att utlösa en regeringskris för så borde detta vara en av de stora valfrågorna nu."
Vissa tolkade Benedikt Jóhannessons svar som ett sätt att förminska offren för sexualbrottslingar. På Facebook bad han senare om ursäkt för "klantiga kommentarer".

Kritiken fick styrkan att öka i den motvind som Renässans just nu kämpar mot. I dagsläget ser det ut som att partiet inte kommer att klara femprocentsspärren till alltinget. Hos samtliga opinionsinstitut hamnar Renässans under gränsen för att få mandat i parlamentet.

När ledningen i går samlades för att diskutera Benedikt Jóhannessons ordförandeskap valde han själv att avsäga sig posten. I ett pressmeddelande skriver han att beslutet om att lämna uppdraget som partiledare togs kvällen innan. Skälet han anger är de svaga opinionssiffrorna:
"Trots att Renässans sakfrågeställning är stark, kvalitetskandidater på de översta platserna på valsedlarna och att Renässans alltingsledamöter och ministrar har varit trägna från första dagen är partiets ställning svag i opinionsmätningar. Denna ställning är såvitt jag vet inte normal med hänsyn till vår mycket starka sakfrågeställning, löften inför senaste valet och infriandet av dessa löften på bara åtta månader i regeringen. Renässans arbetar träget för land och folk, för allmänhetens intressen mot särintressen. Jag har arbetat med förberedelser för partiets bildande och dess verksamhet oavbrutet de senaste tre och ett halvt åren. Det är oacceptabelt att se hur liberalismens företrädare blir förfördelade vid bordet och jag anser därför att det är rätt att byta ordförande i partiet i detta ögonblick. Det beslutet tog jag själv och utan påtryckningar från andra."
Facebook skriver Benedikt Jóhannesson om beslutet att grunda Renässans. Den utlösande faktorn var när Självständighetspartiet - där han själv var medlem - i koalition med Framstegspartiet valde att svika de löften som getts om att hålla en folkomröstning i EU-frågan.

Benedikt Jóhannesson lämnar inte politiken. I det kommande valet kandiderar han till alltinget som partiets toppkandidat på listan i den nordöstra valkretsen.

Ny partiledare blir Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir. Hon valdes i går av Renässans rådgivande råd. Hon säger i ett pressmeddelande att partiet kommer att fortsätta på samma väg:
"Jag är tacksam för det förtroende som visats mig och jag tar över denna fackla med stor respekt för det arbete som har utförts inom partiet och inte minst för det storverk som vi behöver för att öka fram till valet. Vi behöver nå väljarnas ögon och öron både med våra prioriteringar och resultat. Vi behöver göra allt som står i vår makt för att trygga att liberala värderingar och nödvändiga systemförändringar har en stark röst i alltinget och i nästa regering. Vi måste slå vakt om frågor rörande jämställdhet, ekonomi och välfärd som vi haft i förgrunden och som är så angelägna för det isländska samhället."
I den avgående regeringen är Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir fiske- och jordbruksminister. Hon är Renässans i särklass mest erfarna politiker. Mellan 1999 och 2013 representerade hon Självständighetspartiet i alltinget. I sex år var hon utbildningsminister och i fem år var hon partiets vice ordförande.

I senaste alltingsvalet toppade hon Renässans lista i den sydvästra valkretsen. I det kommande valet är hon åter toppkandidat i samma valkrets.

Jóna Sólveig Elínardóttir fortsätter som vice ordförande. Inför beslutet att välja Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir som ordförande ändrade Renässans partiets stadgar. De sade innan gårdagens möte att partiets ordförande och vice ordförande inte ska vara av samma kön. Annars hade Jóna Sólveig Elínardóttir tvingats avgå till följd av valet av Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir.

Här kan du läsa mer om Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­irs beslut att gå med i Renässans.