onsdag 18 oktober 2017

Piratpartiet starkast i Reykjavík - Framstegspartiet svagast

Piratpartiet är det isländska parti som har flest väljare i Reykjavíkområdet. Färst väljare i huvudstadsregionen har Framstegspartiet. Men Centerpartiet - som är en utbrytare från Framstegspartiet - går betydligt bättre i den isländska huvudstaden. Det visar en undersökning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av Morgunblaðið.

Framstegspartiet växte fram ur den isländska bonderörelsen. Frågor som rör lantbruk och glesbygd får stort utrymme hos partiet. Och banden till landsbygden är starka. Inte något annat isländskt parti har en sådan geografisk slagsida.

Bara 14 procent av Framstegspartiets väljare är bosatta i huvudstadsregionen. Näst störst slagsida har utbrytaren Centerpartiet, som har 29 procent av sympatisörerna i Reykjavík med omnejd. Även om landsbygden väger mycket tungt även för Centerpartiet är slagsidan alltså inte lika stor.

Övriga partier är ungefär jämnstarka i glesbygd och i huvudstadsregionen. Flest andel väljare i Reykjavíkområdet har Piratpartiet med 56 procent. För Socialdemokraterna är motsvarande siffra 55 procent, för Gröna vänstern 53 procent, för Självständighetspartiet 52 procent och för Folkets parti 50 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.