tisdag 10 oktober 2017

Polis stoppar p-avgift vid Hraunfossar och Barnafoss

Polis stoppar nu parkeringsavgifterna vid vattenfallen Barnafoss och Hraunfossar. Allmän väg går nämligen fram till parkeringsplatsen - och en sådan får inte beläggas med någon avgift utan godkännande från Vegagerðin. Det var i fredags som ett privat företag utan förvarning började ta betalt av besökare.

I juli i år försökte det bolag som arrenderar fastigheten Hraunsás II ta betalt av besökare till Hraunfossar och Barnafoss. Parkeringsavgifterna skulle bli bland de högsta i landet. Planen var att kräva 1 000 isländska kronor för personbilar och 120 kronor per person för passagerare i bussar.

Myndigheterna Umhverfisstofnun och Vegagerðin och kommunen Borgarbyggð motsatte sig avgifterna. De ansåg att det inte var lagligt att ta betalt för parkeringar i området. Bolaget H-fossar, som arrenderar Hraunsás II, backade tillfälligt från planerna.

Reträtten kom sedan Umhverfisstofnun hotat med vite på upp till 500 000 isländska kronor om dagen för brott mot naturskyddslagen. Vattenfallen är fridlysta. Därför krävs myndighetens godkännande för att börja ta betalt av besökare.

I fredags började H-fossar utan förvarning på nytt ta betalt av besökare. Den här gången var priserna ännu högre. Prislistan började med 2 000 isländska kronor för personbilar och slutade på 6 000 kronor för bussar. Besökare som kom till fots eller på cykel behövde inte betala.

Priserna sattes upp på en av Vegagerðins skyltar i området. Den skruvades snart ned av personal från myndigheten eftersom det krävs tillstånd även för att sätta upp skyltar. Men trots önskemål från Umhverfisstofnun kom polisen bara och övervakade situationen utan att stoppa själva betalningen.

H-fossar anser sig ha rätt att ta betalt. Bolaget hävdar att äganderätten är starkare än naturskyddslagen och att Umhverfisstofnun därför inte kan stoppa införandet av parkeringsavgifter.

Nu stoppar polisen parkeringsavgifterna. Polisen skriver på Facebook att beslutet kommer efter en begäran från Vegagerðin. Den väg som leder fram till parkeringsplatserna är allmän. Ingen har rätt att stoppa trafik på allmän väg utan samtycke från myndigheten. Något sådant godkännande finns inte.

H-fossar kan välja att trotsa polisen. Men polisen skriver också att det av trafiksäkerhetsskäl är viktigt att hålla vägen fram till vattenfallen öppen för alla besökare. Annars finns en uppenbar risk att många besökare väljer att parkera längs landsvägen för att undvika att betala parkeringsavgifterna. Bilar som står parkerade längs den smala vägen med många skarpa kurvor kan utgöra en trafikfara.

Frågan är om H-fossar nu försöker få en domstol att avgöra tvisten om möjligheter att ta ut avgifter på fridlyst mark. Klart är att bolaget satsat en hel del på turism i regionen. Utöver att arrendera Hraunsás II har H-fossar också köpt Baula, ett servicestopp längs ringvägen strax söder om Bifröst.

Driften av Baula gick över till H-fossar i september i år. Just Baula har de senaste åren haft ett besvärligt rykte i branschen. Den före detta ägaren reagerade starkt mot de turistbussar som tidigare stannade vid Baula. Många av passagerarna använde toaletterna utan att köpa något. Efter ägarens protester slutade så gott som samtliga chaufförer att stanna vid Baula.

Vid Hraunfossar och Barnafoss har det inte varit någon hemlighet att syftet har varit att just ta betalt av besökare. Sedan tidigare finns det 22 miljoner isländska kronor i statligt bidrag att hämta för utbyggnad av parkeringsplatsen. Det har H-fossar inte visat något intresse för.

Hittills har de nya ägarna inte satsat några pengar på bättre tillgänglighet och service. Det har i stället sagts att förbättringar skulle ske i takt med att intäkterna strömmade in. Nu kan det alltså - efter bara fyra dagar - vara slut på de privata parkeringsavgifterna för gott.

Här kan du läsa mer om Hraunfossar och Barnafoss.