tisdag 24 oktober 2017

Renässans åter inne i alltinget - Folkets parti under spärren

Renässans tar steget över spärren till alltinget samtidigt som stödet för Folkets parti sjunker under femprocentsspärren. Och Självständighetspartiet återtar positionen som största parti före Gröna vänstern. Tillsammans får de tillräckligt många mandat för att kunna bilda en majoritetsregering. Det visar en opinionsmätning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av Morgunblaðið.

När nyvalsbeskedet kom såg det ut som att nio partier skulle ha möjlighet att klara femprocentsspärren till alltinget. Nu verkar det som att det antalet är nere på åtta. Ljus framtid sjunker allt längre från spärren hos samtliga opinionsinstitut. I dagsläget är det sju partier som tar sig över spärren.

I Félagsvísindastofnuns senaste mätning får Ljus framtid bara 1,5 procent, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med förra veckans mätning. Det parti som utlöste den regeringskris som ledde fram till nyval ser alltså ut att bli den stora förloraren på beslutet.

Koalitionspartnern Renässans tar nu i stället steget över spärren. Stödet för partiet är 5,7 procent, en ökning med 2,3 procentenheter.

Motsatt resa gör Folkets parti. För andra valet i rad ser partiet ut att bli störst utanför alltinget. Folkets parti får 3,3 procent, en tillbakagång med 3,2 procentenheter.

Självständighetspartiet återtar i denna mätning positionen som Islands största parti. Stödet växer med 2,5 procentenheter till 25,1 procent. Samtidigt minskar stödet för Gröna vänstern med 4,2 procentenheter till 23,2 procent.

Medvinden för Socialdemokraterna håller i sig. Partiet ökar med 0,3 procentenheter till 15,6 procent.

Med ett till synes ganska tryggt avstånd ned till spärren finns också Centerpartiet med 9,8 procent, en ökning med 3,4 procentenheter, Piratpartiet med 8,2 procent, en minskning med 1 procentenhet, och Framstegspartiet med 7,1 procent, en uppgång med 1,6 procentenheter.

Det här skulle ge Självständighetspartiet sjutton mandat, Gröna vänstern sexton mandat, Socialdemokraterna elva mandat, Centerpartiet sex mandat, Piratpartiet och Framstegspartiet fem mandat var och Renässans tre mandat.

Den enda möjliga tvåpartiregeringen med egen majoritet är alltså en koalition mellan Självständighetspartiet och Gröna vänstern. Utan något av dessa två partier är det inte möjligt att bilda majoritet. Och för att en trepartiregering ska få majoritet krävs att Gröna vänstern eller Självständighetspartiet inkluderar Socialdemokraterna och Centerpartiet, Piratpartiet eller Framstegspartiet.

Självständighetspartiet är starkare bland äldre väljare medan Gröna vänstern har fler sympatisörer bland yngre väljare. Gröna vänstern lockar fler kvinnor än män. Framstegspartiet, Piratpartiet och Centerpartiet är partier som i större utsträckning har manliga väljare. Framstegspartiet och Centerpartiet har starkast stöd på landsbygden medan Piratpartiet har fler anhängare i storstäderna.

Den bästa valkretsen för Självständighetspartiet är enligt Morgunblaðið den sydvästra där 31,4 procent sympatiserar med partiet. Svagast är partiet i norra Reykjavík med 17,3 procent. I samma valkrets har Gröna vänstern sitt starkaste fäste med 29,6 procent. Och sämst går det just i sydväst med bara 16,6 procent.

Norra Reykjavík är också där Socialdemokraterna har starkast stöd med 17,9 procent. Centerpartiet går bäst i nordost med 16,7 procent, Piratpartiet i södra Reykjavík med 11 procent, Framstegspartiet i syd med 13,3 procent, Renässans i norra Reykjavík med 8,2 procent, Folkets parti i nordväst med 5,6 procent och Ljus framtid i norra Reykjavík med 2,9 procent.

Stödet för Socialdemokraterna är lägst i nordväst med 12,4 procent. Centerpartiet går sämst i södra Reykjavík med 5,2 procent, Piratpartiet i nordost med 2,6 procent, Framstegspartiet i norra Reykjavík med 3,5 procent, Renässans i nordväst med 1,2 procent, Folkets parti i nordost och sydväst med 2,6 procent och Ljus framtid i nordväst med 0 procent.

Väljarflykten är störst från Ljus framtid. Bara 12 procent av de väljare som lade sin röst på partiet i valet för ett år sedan tänker rösta på Ljus framtid även i år. Och det är 42 procent som håller fast vid Framstegspartiet - medan hela 38 procent av de som röstade på partiet förra valet nu föredrar Centerpartiet.

Mest trogna väljare har Socialdemokraterna. Det är 84 procent som gör samma val i år som för ett år sedan. För Självständighetspartiet är motsvarande siffra 81 procent, för Gröna vänstern 77 procent, 54 procent för Piratpartiet och för Renässans 44 procent, rapporterar Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.