tisdag 24 oktober 2017

Rikspolitiken avgör hur islänningarna röstar i valet

De frågor som ett parti driver på riksplanet har störst betydelse när islänningarna väljer vad de ska rösta på. Tre av fyra svarar att de rikspolitiska frågorna är allra viktigast. Det är bara en minoritet som tycker att kandidaterna eller programmet i den egna valkretsen har större tyngd. Det visar en mätning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av Morgunblaðið.

Hela 72 procent rankar politiken för hela landet som den viktigaste faktorn när de bestämmer sig för vilket parti de ska rösta på i lördagens nyval. Ingen annan faktor är i närheten av att ha samma avgörande betydelse.

Bara 8 procent uppger att frågorna i den egna valkretsen har störst betydelse. Vidare är det 10 procent som säger att kandidaterna i den egna valkretsen är viktigast medan 10 procent svarar att kandidaterna i hela landet väger tyngst.