tisdag 3 oktober 2017

Sigurður Ingi Jóhannsson till motattack om maktspelSigurður Ingi Jóhannsson går nu till motangrepp mot Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Han hävdar att splittringen inom Framstegspartiet beror på att en minoritet vägrar acceptera en förlust i ett ordförandeval. Samtidigt anklagar han honom för att inte ha redogjort för sina kopplingar till Wintris - det skatteparadisbolag som Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nu utmålar som ett skattemässigt föredöme.

För en dryg vecka sedan lämnade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson Framstegspartiet. Sedan dess har en rad tunga namn gjort honom sällskap över till nybildade Centerpartiet. Avhoppen har fortsatt de senaste dagarna, men i betydligt mindre omfattning.

Den mest namnkunnige avhopparen är Gunnar Bragi Sveinsson, alltingsledamot som varit både vice ordförande och minister. Han meddelade nyligen att även han ansluter sig till Centerpartiet. Han säger till Vísir att han vill hjälpa Sigmundur Davíð Gunnlaugsson i den kommande valrörelsen. Han har inte bestämt om han själv tänker kandidera för Centerpartiet.

I Framstegspartiets lokalförening i Norður-Þing­eyj­ar­sýsla har hela styrelsen avgått i protest. Fyra av fem ledamöter har valt att i stället gå med i Centerpartiet. Ordföranden Aðalbjörn Arnarsson säger i Morgunblaðið att skälet är missnöje med hur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson förlorade posten som ordförande för partiet.

Den första veckan efter utbrytningen gjorde inte partiledaren Sigurður Ingi Jóhannsson inte mycket annat än att beklaga avhoppen. Men nu går han till motattack mot Sigmundur Davíð Gunnlaugssons anklagelser om att han skulle ha kuppats bort på ett odemokratiskt sätt. Han säger till RÚV att det var gräsrötter som lade grunden för maktskiftet:
"Partiet föredrog sakfrågor framför personen. Ingen individ är större än partiet."
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson förlorade posten som ordförande ett halvår efter att han avgått som statsminister. Han hade då avslöjats med att ha varit delägare i skatteparadisbolaget Wintris, som hade fordringar på de kollapsade isländska storbankerna.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har aldrig medgivit några misstag i hanteringen av Wintris. I stället har han försvarat valet att ha ett bolag i ett skatteparadis. Han har också sagt sig vara offer för en konspiration där journalister blivit redskap för en finanselit som sett sig hotade av hans politik.

Nu lyfter Sigurður Ingi Jóhannsson fram Wintris som det skäl till att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inte lyckats återvinna väljarnas förtroende. I stället för att söka försoning gjorde den detroniserade ordföranden val som syftade till att splittra Framstegspartiet. Sigurður Ingi Jóhannsson säger till RÚV att han själv hade accepterat ett nederlag i ordförandevalet:
"Hade jag förlorat hade jag naturligtvis tagit partiets ordförande i hand och uppmanat alla framstegspartister att stå enade i dessa svåra tider för att nå resultat. Han gick ut och splittrade partiet."
Anklagelser om fulspel har också kommit från Gunnar Bragi Sveinsson. Han ansåg sig vara utsatt för en kampanj som syftade till att få bort honom från den översta platsen på Framstegspartiets lista i den nordvästra valkretsen. Sigurður Ingi Jóhannsson säger till RÚV att påståendena om något slags komplott är tagna ur luften:
"Det är helt osannolikt att människor påstår något sådant. Jag tycker att diskussionen från dessa människor har varit i linje med att svart är vitt och vitt är svart. Jag anser att en demokratisk diskussion inom ett parti bör försiggå inom partiet. Detta handlar i praktiken om vem som borde leda partiet och om man inte fick sin vilja fram så grundade de ett annat parti."
Vice ordföranden Lilja Alfreðsdóttir arbetade länge nära ihop med Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Han var också den som stod bakom idén att göra henne till utrikesminister i den förra regeringen. Hon säger till Vísir att hon inte kommer att lämna Framstegspartiet för Centerpartiet:
"Jag tror på detta parti. Detta är ett parti som har arbetat i det isländska samhällets intresse i hundra år."
Nu hävdar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att han och hustrun Anna Sigurlaug Pálsdóttir gjort mer än rätt för sig när det gäller Wintris. Efter ett beslut i Yfirskattanefnd skriver han i Fréttablaðið att bolaget betalat för mycket skatt och att det är ett resultat av ett initiativ från dem själva.

Artikeln fick anhängare till Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att på nytt anklaga public service-bolaget RÚV, som stod bakom det tv-program där hans delägande i Wintris avslöjades, för missvisande rapportering. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, kommunpolitiker i Reykjavík, skrev först på Facebook att många nu var skyldiga honom en ursäkt. Därefter gick hon på Facebook till angrepp mot RÚV:
"Den första tanken som jag fick är att RÚV begick en (stats)kupp. Skammen hos RÚV är stor."
Många såg däremot beslutet från Yfirskattanefnd som en bekräftelse på att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Anna Sigurlaug Pálsdóttir utnyttjat Wintris hemvist i ett skatteparadis. Faktum är att paret vände sig till nämnden först efter att programmet sänts. Då skickade de in nya självdeklarationer.

Nästa steg var att skattemyndigheten Ríkisskattstjóri beslutade om en avsevärd höjning av beskattningen för 2011 till 2015. Anledningen var att de beskattade tillgångarna värderats för lågt. Eftersom myndigheten inte har insyn i Wintris på grund av hemvisten på Brittiska Jungfruöarna kunde den inte tidigare göra någon egen bedömning av underlaget utan kunde enbart gå på parets uppgifter.

Yfirskattanefnd sänkte efter en prövning skatten med omkring 50 miljoner isländska kronor. Och det är detta - att paret fick tillbaka denna summa - som gör att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson anser är beviset för att de gjort mer än rätt för sig.

Hur mycket mer i skatt som enligt Ríkisskattstjóri skulle betalas för Wintris tillgångar är inte känt. Men det måste enligt Kjarninn ha varit minst de 50 miljoner som återbetalats.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gör alltså en annan tolkning av händelseförloppet. Han säger i Morgunblaðið att han avser att stämma tre isländska medier för deras rapportering om hans affärer med Wintris.

Ovan kan du se intervjun med Sigurður Ingi Jóhannsson och här kan du läsa mer om splittringen inom Framstegspartiet.