fredag 20 oktober 2017

Sju av åtta islänningar motståndare till publiceringsförbud

Sju av åtta islänningar anser att det var fel att förbjuda Stundin att publicera nya artiklar om statsminister Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir. Bara var åttonde tycker att det var rätt av distriktspolismästaren att gå med på Glitnirs begäran om publiceringsförbud. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Föreläggandet som förhindrar Stundin att rapportera om uppgifter i dokument som läckts från Glitnir har dominerat nyhetsflödet de senaste dagarna. Det var i måndags som distriktspolismästaren i Reykjavík på begäran från Glitnirs konkursbo förbjöd alla kommande publiceringar som har något med dokumenten att göra.

Ingripandet - som kom efter en rad avslöjanden om statsminister Bjarni Benediktssons affärer med Glitnir - har ett mycket svagt folkligt stöd. Bara 11,4 procent tycker att det var rätt att förbjuda Stundins rapportering. Hela 77 procent motsätter sig förbudet. Resterande 11,6 procent är varken positivt eller negativt inställda till ingripandet.

Mest positiva till förbudet är höginkomsttagare och personer i ledande ställning inom näringslivet eller staten. Stödet för ingripandet är lägre bland låginkomsttagare och bland personer bosatta i Reykjavíkområdet.

Skillnaderna mellan partisympatier är stora. Det största motståndet mot förbudet finns bland Gröna vänsterns väljare. Där är det 95 procent som är emot förbudet - och ingen som är för. Nästan lika starkt är motståndet hos sympatisörer till Socialdemokraterna och Piratpartiet.

Det största stödet för distriktspolismästarens agerande finns hos Bjarni Benediktssons partikamrater. Bland Självständighetspartiets anhängare svarar 34 procent att beslutet var riktigt medan 41 procent uppger att det var felaktigt.

Förbudet diskuterades i går vid ett öppet möte i alltingets konstitutions- och tillsynsnämnd. Även här gick åsikterna isär. Självständighetspartisterna Brynjar Níelsson och Vilhjálmur Bjarnason uttryckte sitt stöd för distriktspolismästarens beslut. Från flera oppositionspartier kom skarp kritik.

Distriktspolismästaren Þórólfur Halldórsson anklagades av Piratpartiets Jón Þór Ólafsson för att ha kommit oförberedd till mötet. Skälet var den kritik från OSSE:s representant för mediefrihet som framfördes i går. Þórólfur Halldórsson hävdade att han inte kände till den eftersom den inte skickats till myndigheten. Jón Þór Ólafsson undrade hur han kunde ha undgått ett fördömande av ett eget beslut som dominerat det senaste dygnets medierapportering.

Vidare sade Þórólfur Halldórsson att han med hänvisning till sekretess inte kunde diskutera några detaljer i beslutet. Jón Þór Ólafs­son begärde därför tillsammans med partikamraten Þór­hild­ur Sunna Ævars­dótt­ir och Gröna vänsterns Svandís Svavars­dótt­ir att alla dokument skulle överlämnas till nämnden.

Vilhjálmur Bjarnason var däremot allt annat än nöjd med de svar som Stundins advokat Sigríður Rút Júlíusdóttir gav under utfrågningen. Han sade att det i 142 isländska lagar fanns avsnitt om tystnadsplikt. Han frågade om det i samtliga dessa fall var så att journalisters yttrandefrihet var överordnad och fick ett ja från Sigríður Rút Júlíusdóttir.
"Då går jag. Jag orkar inte sitta och lyssna på sådant trams."
Vilhjálmur Bjarnason reste sig och lämnade mötet. Partikamraten Birgir Ármannsson hävdade att han skulle till ett annat möte och att det inte var i protest mot advokatens svar.

En annan som var inbjuden till mötet var Eiríkur Jónsson, professor i juridik vid Háskóli Íslands. Han sade sig vara bekymrad över förbudet eftersom det är så vidsträckt. Visserligen kan det i vissa fall vara motiverat att inskränka yttrandefriheten med hänvisning till den personliga integriteten, men att sådana beslut måste prövas noga eftersom de står i strid med grundläggande rättigheter.

Eiríkur Jónsson avfärdade också de idéer som framförts om att Bjarni Benediktsson själv skulle vända sig till distriktspolismästaren med ett klartecken till fortsatt rapportering. Ett sådant steg skulle bara kunna ha symbolisk betydelse eftersom förbudet kommer på begäran från Glitnirs konkursbo. Därför är det bara Glitnir som kan häva förbudet innan det prövats i domstol.

Under mötet framkom också att Stundin har möjlighet att kräva Glitnir på skadestånd om förbudet inte håller i domstol. Glitnir måste senast på måndag lämna in underlag för en juridisk prövning i Héraðsdómur Reykjavíkur.

Här kan du läsa mer om publiceringsförbudet mot Stundin och här kan du se gårdagens möte i sin helhet.