fredag 13 oktober 2017

Sju partier klarar spärren till isländska alltinget

Gröna vänstern behåller försprånget till Självständighetspartiet. Samtidigt är nybildade Centerpartiet tredje största parti på Island. Även Folkets parti klarar femprocentsspärren. Däremot tillhör varken Ljus framtid eller Renässans de totalt sju partier som tar sig över gränsen. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið.

Allt pekar på att Island får en ny regering i nyvalet den 28 oktober. Självständighetspartiet är bara näst största parti. Och de två koalitionspartierna i den avgående regeringen - Ljus framtid och Renässans - klarar inte femprocentsspärren.

I stället ser Gröna vänstern ut att kunna få en nyckelroll i alltinget nästa mandatperiod. Partiet är alltjämt Islands största.

Folkets parti och Centerpartiet ser ut att ta sina första mandat i parlamentet. De två liberala mittenpartierna Ljus framtid och Renässans kan alltså röstas bort till förmån för två nationalistiska och populistiska partier.

I Fréttablaðiðs senaste mätning får Gröna vänstern 29,9 procent, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med förra veckans mätning. Samtidigt backar Självständighetspartiet med 0,1 procentenheter till 22,2 procent. Avståndet mellan de två partierna har alltså ökat något - även om förändringarna ligger inom den statistiska felmarginalen.

Ytterligare sju partier ser ut att ha möjligheter att ta sig över spärren. Det är dock bara fem av dem som i dagsläget har tillräckligt väljarstöd för att få mandat i alltinget.

Centerpartiet är nu tredje största parti med 9,2 procent, en uppgång med 0,3 procentenheter. Därefter följer Piratpartiet med 8,5 procent, en tillbakagång med 2,9 procentenheter, och Socialdemokraterna med 8,3 procent, en nedgång med 2,3 procentenheter.

Både Framstegspartiet och Folkets parti har ett knappt avstånd till femprocentsspärren. Framstegspartiet får 7,1 procent, en ökning med 1,6 procentenheter, och Folkets parti får 6,1 procent, en ökning med 0,3 procentenheter.

Utan mandat blir alltså Ljus framtid med 3,6 procent, en uppgång med 1 procentenhet, och Renässans med 3,3 procent, ett uppsving med 0,3 procentenheter.

Om detta hade varit ett valresultat hade Gröna vänstern fått 21 mandat, Självständighetspartiet 16 mandat, Centerpartiet och Piratpartiet sex mandat var, Socialdemokraterna och Framstegspartiet fem mandat var och Folkets parti fyra mandat.

Den enda möjliga tvåpartiregeringen med egen majoritet i alltinget är alltjämt Gröna vänstern och Självständighetspartiet. Gröna vänstern behöver gå i koalition med minst två andra partier för att kunna bilda en majoritetsregering utan Självständighetspartiet. För att Självständighetspartiet ska kunna regera i majoritet utan samarbete med Gröna vänstern krävs en koalition med minst tre andra partier.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.