onsdag 11 oktober 2017

Varannan stör sig på Air Bnb i centrala Reykjavík

Hälften av de boende i centrala Reykjavík upplever störningar från uthyrning av bostäder till turister genom tjänster som Air Bnb. I övriga stadsdelar är det betydligt färre som stör sig på denna typ av uthyrning. Nu bokar var fjärde turist övernattning genom Air Bnb. I Reykjavík är det drygt 5 000 bostäder som hyrs ut till utländska besökare.

De senaste åren har debatten om turismen i Reykjavík varit livlig. Attityderna har på många håll blivit mer negativa. Inte minst är det den växande uthyrningen genom tjänster som Air Bnb som stör lokalbefolkning.

Nu hyrs över 5 000 bostäder i Reykjavík ut genom Air Bnb. Dessa bostäder har i stor utsträckning försvunnit från bostadsmarknaden. Det har i sin tur bidragit till bostadsbrist och minskande antal bofasta i stadskärnan. Uthyrningen pressar också upp fastighetspriserna eftersom tillgången är så begränsad.

Många klagomål handlar även om för hög andel hotell och andra övernattningsställen, om störningar från turister som kommer och går under hela dygnet och om störande busstrafik.

I Reykjavík som helhet är det 13,4 procent som upplever ganska eller mycket stora störningar av uthyrning genom Air Bnb och liknande. Men det är 73,8 procent som sällan eller aldrig störs av denna typ av uthyrning. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Höfuðborgarstofa.

I centrala Reykjavík är det dock betydligt fler som upplever störningar. Här är det varannan invånare som störs av uthyrningen.

Sett till hela staden är kvinnor mer utsatta. Det är 16,2 procent av kvinnorna som svarar att de drabbas av störningar jämfört med 10,9 procent av männen.

En stor del av uthyrningen genom Air Bnb sker svart och utan tillstånd. Myndigheterna har därför tidigare haft svårt att skaffa sig överblick över omfattningen. Nu tros omkring 380 000 turister ha bokat övernattningar i Reykjavík genom Air Bnb under 2016.

Det är 26 procent av turisterna som bokar genom Air Bnb. Det är en lägre andel än vad Höfuðborgarstofa trott. Höfuðborgarstofa räknade före undersökningen med att Air Bnb hade en dryg tredjedel av marknaden.

Attityden till turister fortsätter att försämras, men den stora majoriteten betraktar fortfarande turismen som något positivt. Hela 91 procent säger att de är positivt inställda till turister medan 9 procent svarar att de är negativt inställda. När samma fråga ställdes för ett år sedan var andelen positiva 95 procent.

Det är också fler som instämmer i att turismen har en positiv ekonomisk effekt och berikar staden.