torsdag 2 november 2017

678 miljoner i bidrag till Islands åtta största partier

Självständighetspartiet får i särklass de största bidragen av de isländska partierna. Förra året fick partiet 239 miljoner isländska kronor från stat, kommun, företag och privatpersoner. Det totala stödet för de åtta största partierna var 678 miljoner. Framstegspartiet fick näst mest och kunde kvittera ut 140 miljoner. Det visar en sammanställning som gjorts av Ríkisendurskoðun.

Totalt fick de åtta största partierna på Island - de sju partierna i alltinget samt Folkets parti som också har rätt till partistöd - 678 miljoner isländska kronor i bidrag under förra året. Pengarna kommer från statligt och kommunalt partistöd samt bidrag från företag och privatpersoner.

En dryg tredjedel av den totala summan gick till Självständighetspartiet. Under 2016 drog partiet in 239 miljoner. Av dessa kom 96,7 miljoner från staten och 17,7 miljoner från kommunerna. Dessa bidrag är ett partistöd som anpassas efter partiets valresultat.

Självständighetspartiet drog dessutom in 41 miljoner i bidrag - inklusive medlemsavgifter - från privatpersoner och 19 miljoner från företag.

Framstegspartiet är den näst högsta bidragstagaren med 140 miljoner. Därefter följer Socialdemokraterna med 100 miljoner, Gröna vänstern med 70 miljoner, Piratpartiet med 50 miljoner, Ljus framtid med 43 miljoner, Renässans med 30 miljoner och Folkets parti med 4 miljoner.

Folkets parti klarade inte femprocentsspärren till alltinget i förra valet. Men alla partier som får minst 2,5 procent av rösterna får partistöd. Med 3,5 procent av rösterna kunde alltså Folkets parti säkra partistöd under hela mandatperioden. Regeringskrisen och nyvalet gjorde dock att mandatperioden inte blev längre än ett år.

Olika partier sticker ut på olika sätt när det gäller bidragen. Folkets parti och Ljus framtid tog inte emot något ekonomiskt stöd från företag.

De företag som oftast öppnar plånböckerna åt de politiska partierna är verksamma inom fiskeindustrin. De skänkte under 2016 totalt 13,6 miljoner - vilket var nästan hälften av de totala bidragen från företag - till fem av sju partier i alltinget. Bara Piratpartiet och Ljus framtid - som av princip inte tar emot pengar från företag - blev utan bidrag från fiskeindustrin.

Ingen får skänka större gåvor än 400 000 kronor. Bidrag från privatpersoner som är större än 200 000 kronor måste namnges i årsredovisningarna. Tidigare ministern och vice ordföranden Eygló Harðardóttir gav 300 000 till Framstegspartiet och Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir skänkte 240 000 till det egna partiet.

Tre av sju partier i alltinget gick med vinst under 2016. Framstegspartiet gjorde ett resultat på 26 miljoner isländska kronor, Piratpartiet 7 miljoner och Självständighetspartiet 6 miljoner. Den största förlusten gjorde Socialdemokraterna med 33 miljoner. Gröna vänstern tappade 19 miljoner och Renässans och Ljus framtid gick vardera back med 10 miljoner.