onsdag 29 november 2017

Dagens citat

"Det är lite märkligt om det är så att partierna längst till höger och längst till vänster kan komma överens om en politik i till exempel sjukvårdsfrågor, där det ena partiet har ägnat sig mycket åt att privatisera och låta den privata sektorn ta hand om hälso- och sjukvården och det andra inte alls vill något sådant."

Gunnar Bragi Sveinsson, gruppledare i alltinget för Centerpartiet, i Vísir om en koalition mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet.