söndag 5 november 2017

Folkfronten misslyckades bilda vänsterallians i valet

Folkfronten vände sig till Gryning och Islands socialistparti för att bilda en vänsterallians i nyvalet till alltinget. Men Gryning tackade nej och Islands socialistparti föreslog i stället en regnbågskoalition från mitten till vänster. Och det bedömde Folkfronten som orealistiskt. Därför kandiderade partiet även i detta val helt på egen hand.

När Folkfronten bildades 2013 var det efter missnöje med hur Gröna vänstern agerat i regeringskoalitionen med Socialdemokraterna. Utbrytarna tillhörde en liten socialistisk falang långt ut på partiets vänsterkant. En av avhopparna från Gröna vänstern var Vésteinn Valgarðsson, som i valet toppade Folkfrontens lista i norra Reykjavík.

Folkfronten ställde upp i alltingsvalen både 2013 och 2016, men har aldrig varit i närheten av femprocentsspärren. Inte heller i detta val hade Folkfronten några som helst möjligheter att ens komma i närheten av spärren.

Slutresultatet i årets val blev 0,19 procent. Partiet fick totalt 375 röster.

För mindre partier utan etablerade organisation över hela landet var tiden till nyvalet mycket knapp. Inte minst för Folkfronten som tidigare inte lyckats samla kandidater i samtliga sex valkretsar. Inför nyvalet försökte därför partiet bilda en valallians med vänsterprofil. Det berättar Vésteinn Valgarðsson för Vísir.

Partiet vände sig till Gryning och Islands socialistparti med en inbjudan till diskussioner. Gryning - som i år bara ställde upp i den södra valkretsen - tackade nej. Vésteinn Valgarðsson säger till Vísir att svaret från Islands socialistparti var en inbjudan till en annan typ av valsamverkan:
"De gick med på att bjuda in oss till samtal om något slags regnbågsallians för vänsterpartier hela vägen från Ljus framtid till oss. Det var i vilket fall som helst inte realistiskt på den korta tid som fanns att forma en politik."
Folkfronten valde alltså i stället att kandidera på egen hand. Partiet ställde upp i fyra av sex valkretsar: norra och södra Reykjavík, den sydvästra valkretsen och den nordöstra valkretsen.

Här kan du läsa mer om Folkfronten.