onsdag 22 november 2017

Geotermisk värme bakom ny kaldera i Öræfajökull

Foto: ESA
Geotermisk värme har skapat den nya kalderan i Öræfajökulls krater. I Kvíá och andra älvar runt glaciären finns inga tecken på gaser som härstammar från magma. Det betyder sannolikt att magma inte trängt in i det geotermiskt aktiva området. I sin tur innebär det att ett utbrott i Öræfajökull sannolikt är mycket avlägset.

För en knapp månad sedan började det 500 meter tjocka istäcket i Öræfajökulls krater att smälta ovanligt snabbt. Inom loppet av några veckor bildades en kilometerlång kaldera. Samtidigt strömmade smältvatten från glaciären ut i Kvíá.

De prover som togs i området i lördags har nu analyserats. Och de visar att ett vulkanutbrott i Öræfajökull sannolikt kommer att dröja. Om det händelseförlopp som nu pågår slutar med ett utbrott är det inte nära förestående.

Analysen av vatten från Kvíá och andra närliggande älvar visar inga tecken på ovanligt höga halter av gaser som härstammar från magma. Det innebär att magma ännu inte trängt in i det geotermiskt aktiva område som bildats under den nya kalderan. Avsmältningen kan alltså förklaras av jordvärme.

Ämnessammansättningen av vattnet i Kvíá säger just detta. Utöver de ämnen som normalt finns i smältvattnet finns där också ämnen som kopplas till geotermisk aktivitet.

Slutsatsen - som presenteras i ett pressmeddelande från Almannavarnir - innebär ändå att magma spelar en avgörande roll i den senaste tidens händelser.

De jordskalv som blivit allt vanligare vid Öræfajökull är kopplade till magmarörelser på stora djup. Magma kan i sin tur få isen att smälta genom påverkan på det geotermiska området. Jordskalven kan också skapa sprickor som gör det möjligt för ånga att stiga uppåt i berget och smälta is. Men magma har inte rört sig så långt upp att den kommit i direktkontakt med isen i kratern och fått den att smälta.

Än så länge befinner sig ingen magma nära ytan. Innan den börjar röra sig mot ytan kommer inget utbrott. Om detta skulle ske är det en process som sannolikt tar åtminstone några månader, men det kan också - om det skulle bli ett utbrott till slut - röra sig om många år.

Ett kraftigt snöoväder med hårda vindar gjorde att ringvägen i området under gårdagen stängdes för trafik just vid Öræfajökull. Det planerade informationsmötet för lokalbefolkning kan tidigast hållas mot slutet av veckan eftersom ovädret kommer att fortsätta.

Inte heller har det varit möjligt för personal från Veðurstofa Íslands att placera ny mätutrustning i glaciärens närområde. Det kommer att göras så snart vädret tillåter.

Högt upp på önskelistan står ett finmaskigt nät av gps-mätare. Denna utrustning kan mäta om Öræfajökull expanderar eller sjunker ihop. Om fjället expanderar är det ett tydligt tecken på att magma strömmar in under det.

Beredskapen vid Öræfajökull är alltjämt förhöjd. Vid ett möte i går beslutades att lämna den oförändrad. Om inte aktiviteten fortsätter kommer den inom kort att sänkas till normal nivå. Under tisdagen registrerades bara ett litet jordskalv vid Öræfajökull.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Öræfajökull.