torsdag 23 november 2017

Gröna vänsterns väljare vill undvika Självständighetspartiet

Stödet för Gröna vänstern dalar - och en majoritet av partiets sympatisörer anser att Självständighetspartiet är det sämsta alternativet att bilda regering med. Däremot har Självständighetspartiets väljare en mer positiv inställning till att regera ihop med Gröna vänstern. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Gröna vänsterns beslut att inleda regeringsförhandlingar med Självständighetspartiet och Framstegspartiet har väckt starka känslor. Hundratalet missnöjda medlemmar har lämnat partiet i protest. Partiledaren Katrín Jakobsdóttir fick heller inte med sig hela alltingsgruppen på förhandlingarna.

I MMR:s första väljarbarometer efter valet minskar också stödet för Gröna vänstern. Det är nu 13 procent som sympatiserar med partiet, vilket jämfört med valresultatet innebär ett tapp på 3,9 procentenheter.

I stället tar Socialdemokraterna över positionen som näst största parti. Stödet ökar med just 3,9 procentenheter - alltså lika mycket som Gröna vänstern förlorat.

Självständighetspartiet har däremot inte förlorat nämnvärt på regeringsförhandlingarna. Partiet får 24,4 procent, vilket är 0,8 procentenheter lägre än i alltingsvalet.

Även övriga förändringar är små. Centerpartiet får 10,5 procent, vilket motsvarar en tillbakagång med 0,4 procentenheter, Piratpartiet får 9,9 procent, en uppgång med 0,7 procentenheter, Framstegspartiet får 9,5 procent, en minskning med 1,2 procentenheter, Folkets parti får 8,4 procent, en ökning med 1,5 procentenheter, och Renässans får 6,5 procent, en nedgång med 0,2 procentenheter.

Övriga partier har stöd av 1,8 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än i valet för tre veckor sedan.

Gröna vänsterns väljare är de som är mest missnöjda efter valet. Det är bara 60 procent som då lade sin röst på partiet som hade gjort samma val i dag. Motsvarande siffra för Socialdemokraterna är 91 procent, Självständighetspartiet 89 procent, Piratpartiet 81 procent, Centerpartiet och Renässans 77 procent, Folkets parti 75 procent och Framstegspartiet 66 procent.

De som nu har övergett Gröna vänstern går i första hand till Socialdemokraterna. Andra tidigare väljare föredrar nu i stället Piratpartiet och Folkets parti.

Självständighetspartiet är dessutom det parti som Gröna vänsterns sympatisörer helst vill hålla utanför en regering. Hela 57 procent säger att Självständighetspartiet är det parti som det är viktigast att inte släppa in i en koalition. Ingen svarar Framstegspartiet - det tredje partiet i de regeringsförhandlingar som just nu pågår.

Däremot har Självständighetspartiets väljare en mindre negativ syn på Gröna vänstern. Det är 6 procent som uppger att det har högsta prioritet att hålla Gröna vänstern utanför regeringen. Bara 1 procent anger Framstegspartiet. Hela 63 procent svarar Piratpartiet.

Piratpartiets anhängare är än mer skeptiska gentemot Självständighetspartiet. Här är det 68 procent som förespråkar att partiet inte ska ingå i nästa regering.

Framstegspartiets sympatisörer är mer splittrade i frågan. Här anger 30 procent Piratpartiet, 24 procent Centerpartiet och 15 procent Självständighetspartiet. Bara 2 procent svarar Gröna vänstern.

Bland övriga partier är Centerpartiet det parti som Socialdemokraternas och Renässans anhängare helst vill slippa i en regering, Centerpartiets väljare vill i sin tur i första hand undvika Piratpartiet medan Folkets partis sympatisörer är mest negativt inställda till Självständighetspartiet.

Här kan du läsa mer om valresultatet.