måndag 6 november 2017

I dag väntas besked om regeringens framtid

I dag väntas ett besked om det finns förutsättningar för en koalition mellan Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Framstegspartiet och Piratpartiet. Företrädare för de fyra partierna har de tre senaste dagarna diskuterat en rad avgörande politiska frågor. Om Piratpartiet sätter sig i regeringen kommer partiets ministrar att avsäga sig sina platser som ledamöter i alltinget.

I tre dagar har nu ledande företrädare för Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Framstegspartiet och Piratpartiet diskuterat förutsättningarna för ett regeringssamarbete. I dag väntas ett besked om de fyra partierna anser att det finns någon mening att gå vidare med förhandlingarna.

En rad sakpolitiska frågor har varit uppe för diskussion. Än så länge har inga detaljer läckt ut om förhandlingarna. Men samtliga inblandade har poängterat att alla fyra partier kommer att tvingas till eftergifter om det ska kunna gå att bilda en regering.

Hittills ryktas förhandlingarna ha gått snabbare än efter förra alltingsvalet. Nu sägs kompromissviljan vara större och förhoppningarna mer realistiska. Därför talas det också om en regering som ska komma överens på avgörande punkter, men som inte kommer att utarbeta någon politik i detaljfrågor redan till regeringsförklaringen.

Socialdemokraterna kommer inte att få den folkomröstning i EU-frågan som partiet efterlyser, Piratpartiet tvingas avstå från snabba reformer av grundlagen, Framstegspartiet måste glömma det egna åtgärdspaketet för bostadsmarknaden och Gröna vänstern får backa på vissa miljösatsningar.

Men från de fyra partierna talas det också om vikten av samarbete. Med minsta möjliga majoritet - 32 av 63 ledamöter - kan det bli nödvändigt om enskilda ledamöter inte backar upp det som blir regeringens politik. Här är Renässans den mest troliga samarbetspartnern.

Renässans har inte bjudits in till förhandlingarna. Ett sådant deltagande hade gett en stabilare majoritet, men det hade också ökat antalet stridsfrågor.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ledare för Renässans, säger till Vísir att partiet inte kommer att fungera som en livlina för regeringen. Samtidigt säger hon till RÚV att Renässans inte kommer att ingå i en eventuell regering med Självständighetspartiet, Centerpartiet och Folkets parti. I stället vill partiet bedriva en konstruktiv politik i opposition:
"Vi kommer att stödja bra saker, men vi kommer att utöva saklig opposition i frågor som de stora skattehöjningar som partierna till vänster tillkännagav före valet. Vi kommer att vara noga med att allmänna skatter och avgifter för människor i landet inte ökar. Dessutom kommer vi att försöka förebygga allmän framstegsfientlighet. Vi tänker inte vara neutrala gentemot regeringen. Vi blir i opposition, men det blir kanske en lite annorlunda opposition."
Något som bekymrar Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Framstegspartiet är Piratpartiets interna system med elektroniska omröstningar. Utfallet i dessa omröstningar avgör hur ledamöterna ska agera.

Men Þór­hild­ur Sunna Ævars­dótt­ir, som leder Piratpartiets förhandlingsgrupp, säger i Morgunblaðið att enskilda frågor inte kommer att bli föremål för sådana omröstningar. Däremot får medlemmarna ta ställning till innehållet i en eventuell regeringsförklaring:
"Det är ingen process i vårt omröstningssystem som tillåter omröstningar om regeringens beslut. Vårt omröstningssystem är för utformning av politik - inte för den verkställande maktens beslut."
Þór­hild­ur Sunna Ævars­dótt­ir säger också i Morgunblaðið att Piratpartiet inte tänker överge principen att ministrar inte ska vara ledamöter i alltinget. Partiets ministrar i en regering måste alltså avsäga sig sina platser som folkvalda. Piratpartiet kan även utse ministrar som inte sitter i alltinget:
"Vi kommer att stå fast vid detta."
En annan princip som blivit aktuell under förhandlingarna är Björn Leví Gunnarssons inställning till regeringsunderlaget. Förra mandatperioden ansåg han inte att den dåvarande koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid var en majoritetsregering. Den hade visserligen 32 av 63 mandat i alltinget, men representerade mindre än hälften av väljarna.

Nu är läget detsamma för den eventuella fyrpartikoalitionen. Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Framstegspartiet och Piratpartiet har också 32 platser i alltinget, men fick knappt 50 procent av rösterna i valet. Av samma skäl skulle alltså Björn Leví Gunnarsson av principskäl inte delta i en majoritetsregering som inte har stöd av en majoritet av väljarna.

En som lyfter fram detta är Bergþór Ólason, alltingsledamot för Centerpartiet. Han frågar sig på Facebook om president Guðni Th. Jóhannesson i själva verket blivit förd bakom ljuset. Han trodde sig nämligen ge uppdraget till Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir att bilda en majoritetsregering. Men utan Björn Leví Gunnarsson har de fyra partierna ingen majoritet.

Björn Leví Gunnarsson har inte ändrat uppfattning. Men han säger till Stundin att han kommer att ge regeringen sitt stöd vid en eventuell misstroendeförklaring och i avgörande frågor:
"Vi pirater förstår att uppgiften är större än vi och handlar om att nå framgång och förbättring. ... Jag kommer att säkra denna majoritet i svåra frågor som underlättar. Vi kommer ju att söka samråd och till skillnad från den regering som misslyckades kapitalt menar vi allvar med erbjudandet om samråd och samarbete."
Här kan du läsa mer om regeringsförhandlingarna.