fredag 10 november 2017

I morgon får ringvägen runt Island en ny sträckning

Ringvägen runt Island får i morgon en ny sträckning. I stället för att gå över Breiðdalsheiði flyttas den nu till gamla väg 96 längs de östra fjordarna. Ändringen innebär att ringvägen runt landet blir en mil längre - men den innebär också att en grussträcka där turister ofta kör fast under vintrarna försvinner. Kostnaden för ändringen blir 8 till 12 miljoner isländska kronor.

Den i dag 133,2 mil långa ringvägen runt Island får i morgon en ny sträckning. Då skyltas sträckan över Breiðdalsheiði på östra Island om till väg 95. I stället är det väg 92 och 96 som nu får vägnumret 1 - det nummer som används för ringvägen.

Den nya sträckningen innebär att ringvägen söder om Egilsstaðir passerar just utanför Reyðarfjörður och Fáskrúðsfjörður, går genom Stöðvarfjörður och ansluter till den gamla ringvägen vid Breiðdalsvík.

Kostnaden för att byta ut skyltning blir mellan 8 och 12 miljoner isländska kronor. Vegagerðin skriver i ett pressmeddelande att det under vintern är många turister som kör fast på grusvägen uppe på Breiðdalsheiði. Trots att sträckan är oframkomlig och avstängd för trafik kör de in på vägen eftersom den utgör en del av den ringväg de bestämt sig för att köra.

De problemen hoppas nu Vegagerðin ska minska. Den nya sträckningen är visserligen en mil längre, men den går till större delen på låglandet vid kusterna och är asfalterad hela vägen.

Samtidigt försvinner 24 kilometer grusväg från ringvägen. Andelen av ringvägen som är asfalterad ökar därmed från 97,6 procent till 99,4 procent. Kvar återstår bara åtta kilometer grusväg på den i morgon 134,1 mil långa ringvägen.

De befintliga grusvägarna - nya väg 95 över Breiðdalsheiði och väg 939 över Öxi - söder om Egilsstaðir kommer numera bara att skyltas under somrarna. Även det är ett led i satsningen på att få bort turister från oframkomliga vintervägar.

Beslutet om att ändra ringvägens sträckning fattades av kommunikationsminister Jón Gunnarsson för en månad sedan. Tanken var att förändringen skulle införas redan till månadsskiftet, men Vegagerðin hann inte byta ut skyltningen så snabbt.

I regionen har reaktionerna på beslutet gått isär. I Fjarðabyggð - som nu får ringvägen genom kommunen - är kommunpolitikerna mycket nöjda med förändringen. I Djúpivogur är missnöjet stort. Där hade politikerna i fullmäktige i stället efterlyst en helårsväg över Öxi. Där har också Jón Gunnarssons mandat att fatta beslutet ifrågasatts.

Inför beslutet utvärderade Vegagerðin de tre olika vägalternativen. Sträckan längs fjordarna var den som fick i särklass bäst betyg. Den enda nackdelen med denna sträcka är att den inte kortar avståndet till Egilsstaðir.

De två övriga sträckningarna är kortare. Men de är klart sämre när det gäller trafiksäkerhet för turister och för allmänna transporter samt boende i regionen.

Här kan du läsa mer om ringvägens nya sträckning.