måndag 27 november 2017

Kampanjmånad mot onödiga engelska lånord i isländska

Den informella isländskan är full av importer från engelskan. Även i mer vårdat språk finns mängder av engelska lånord. Men alla uppskattar inte utvecklingen. Några av dem samlas nu i en grupp på
Facebook. Där diskuterar de inte bara isländska ersättningar för vad de anser vara onödiga engelska lån. De vill också göra november till en månad för språklig purism.

Tanken bakom att göra november till Hreintungumánuður - en månad för språkpurism - är att få talare att reflektera över sitt språk. Enligt medlemmarna i Facebook-gruppen finns det i många fall fullgoda isländska ersättningsord för många vanliga engelska lån.

I gruppen kan medlemmarna själva föreslå sådana isländska ord och uttryck. Där märks till exempel straumbreytir (ordagrant 'strömförändrare'; ordet används redan i betydelsen 'transformator') för game-changer, snjallræði (ordet används redan i betydelsen 'snilleblixt') för lifehack, vera með á nótunum ('vara med på noterna') för be up to speed och vit sé í einhverju ('något har vett') för meika sens (make sense).