fredag 3 november 2017

Katrín Jakobsdóttir får uppdraget att bilda regering


Gröna vänstern inleder i dag formella regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna, Framstegspartiet och Piratpartiet. Ledaren Katrín Jakobsdóttir fick i går uppdraget att bilda regering av president Guðni Th. Jóhannesson. Målet är att bilda en koalition som är överens om de viktigaste framtidsfrågorna. Men partierna kommer också att tvingas till svåra kompromisser.

Redan i måndags påbörjades informella diskussioner mellan Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Framstegspartiet och Piratpartiet. Samtalen har varit tillräckligt positiva för att Katrín Jakobsdóttir i går skulle vända sig till Guðni Th. Jóhannesson med en begäran om att få det formella uppdraget att bilda regering.

Presidenten gav henne uppdraget vid ett möte på Bessastaðir. Hon ska ha förnyad kontakt med Guðni Th. Jóhannesson under eller efter helgen för att informera om utvecklingen. Förhandlingarna mellan de fyra partierna börjar redan i dag.

En regering med dessa fyra partier får minsta möjliga majoritet i alltinget med 32 av 63 mandat. Det har Sigurður Ingi Jóhannsson, ledare för Framstegspartiet, ansett vara för lite. Han har fört fram idén att även släppa in Renässans och Folkets parti i förhandlingarna.

Sigurður Ingi Jóhannsson har även tagit initiativ till att försöka lösa den personliga konflikten med Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet. De två har inte talat med varandra sedan Sigurður Ingi Jóhannsson besegrade rivalen i en omröstning om ordförandeposten för Framstegspartiet.

De politiska skillnaderna mellan partierna är små. Sigurður Ingi Jóhannsson försökte därför skapa en dialog med Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Om den föll väl ut skulle partierna kunna ingå i en regering tillsammans. Uppenbart är att Sigurður Ingi Jóhannssons förhoppning om en koalition mellan Framstegspartiet, Självständighetspartiet och Gröna vänstern inte heller är aktuell.

Initiativet ligger alltså hos Katrín Jakobsdóttir. Och hon kommer inte att släppa in Sigmundur Davíð Gunnlaugsson i någon regering. Och att vända sig till Självständighetspartiet kan hon - utan att riskera ett internt uppror - bara göra när alla möjligheter till en regering med vänsterprofil är uttömda.

De fyra partierna har redan diskuterat fördelningen av ministerposter i en eventuell regering. Katrín Jakobsdóttir kommer att bli statsminister om förhandlingarna blir framgångsrika.

Beskedet att inte bjuda in ytterligare partier till förhandlingarna fattades i går förmiddag. Att även inkludera Renässans hade enligt partiledarna ytterligare komplicerat en redan svår förhandling. I stället är det de fyra partiernas avsikt att vid behov samarbeta med andra partier i alltinget i enskilda frågor.

Inte minst inom Gröna vänstern finns det fortfarande tveksamheter kring att samarbeta med Piratpartiet. Frågetecknen gäller erfarenhet och beslutsfattande. Att Piratpartiet fattar beslut genom nätbaserade omröstningar bland medlemmarna ses som en osäkerhetsfaktor som kan göra det svårt att regera. Inom Piratpartiet pågår dock diskussioner om att ge ministrar större mandat att agera utan samtycke från medlemmarna.

Vid en presskonferens på Bessastaðir sade Katrín Jakobsdóttir att den regering hon vill bilda kommer att fokusera på ett antal viktiga frågor. Det gäller fortsatta satsningar på sjukvård, utbildning och infrastruktur. Hon nämnde också läget på arbetsmarknaden inför den kommande avtalsrörelsen som en viktig fråga.

Gröna vänstern kommer enligt Katrín Jakobsdóttir också att lägga stor vikt vid miljöfrågor och jämställdhet.

Men hon sade även att samtliga fyra partier kommer att tvingas till kompromisser. Ingen kommer att få igenom all sin politik i förhandlingarna. Katrín Jakobsdóttirs bedömning var att det nu inte var rätt tid för att hitta lösningar på alla mindre stridsfrågor. Det som nu behövdes var enighet om viktiga politiska sakfrågor och stabilitet.

Två saker som det kan bli mycket svårt att skapa enighet om är en folkomröstning om förhandlingar om EU-medlemskap och en ny grundlag. Här går åsikterna isär mellan de fyra partierna. Socialdemokraterna ryktas inte ställa krav på en folkomröstning i EU-frågan. Ett sådant krav skulle sannolikt fälla regeringen. Piratpartiet måste på samma sätt göra avkall på tidsplanen för en ny grundlag. Annars riskerar även det att bli en fråga som fäller koalitionen.

Även Piratpartiets Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Socialdemokraternas Logi Már Einarsson och Sigurður Ingi Jóhannsson har talat om vikten av stabilitet. De har också ställt sig bakom satsningar på utbildning, sjukvård och infrastruktur eftersom de anser att det finns en bred opinion för en sådan politik.

En ny regering kan alltså vara klar redan i början på nästa vecka. Katrín Jakobsdóttir kan då bli Islands andra kvinnliga statsminister. Det kan också bli första gången som Piratpartiet ingår i en regering. Dessutom är det första gången sedan Steingrímur Hermannsson avgick som statsminister 1991 som Framstegspartiet kan ingå i en regering utan Självständighetspartiet.

Här kan du läsa mer om försöken att bilda regering och ovan kan du se Katrín Jakobsdóttirs presskonferens.