tisdag 7 november 2017

Katrín Jakobsdóttir ger upp försök bilda regering

Framstegspartiet lämnar förhandlingarna om att bilda en fyrpartiregering. En koalition behöver en starkare majoritet i alltinget. Dessutom finns det inom Framstegspartiet en misstänksamhet mot att regera ihop med Piratpartiet. Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir har nu avsagt sig uppdraget som regeringsbildare.

För fjärde dagen i följd skulle i går företrädare för Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Framstegspartiet och Piratpartiet träffas för att diskutera förutsättningarna för ett regeringssamarbete. Men strax före mötets början ställdes det in. I stället träffades partiledarna före lunch.

Framstegspartiets Sigurður Ingi Jóhannsson meddelade då att partiet hoppar av förhandlingarna. Skälet han angav var att han ansåg att minsta möjliga majoritet - 32 av 63 mandat - inte var tillräckligt underlag för en regering.

Sigurður Ingi Jóhannsson har redan tidigare sagt att han vill se en regering med ett starkare stöd i alltinget. Han har också talat sig varm för ett samarbete som förenar höger och vänster i alltinget.

Men inom Framstegspartiet finns också en misstänksamhet mot Piratpartiet. Inte minst Sigurður Ingi Jóhannsson befarar att en regering som är beroende av samtliga pirater skulle riskera nederlag i voteringar om viktiga frågor. Än så länge anser han att Piratpartiet är för opålitligt för att ha en så stor roll i en koalition.

Det är dock inget Sigurður Ingi Jóhannsson sagt offentligt. Som enda skäl uppgav han i går i Morgunblaðið att han ansåg att en större majoritet var nödvändig för att skapa politisk stabilitet.

Katrín Jakobsdóttir tog några timmar på sig. De samtal hon hade - med samtliga partier utom Centerpartiet och Folkets parti - erbjöd inga snabba lösningar på problemet. Därefter vände hon sig till president Guðni Th. Jóhannesson för att formellt avsäga sig uppdraget som regeringsbildare.

Guðni Th. Jóhannesson valde att inte direkt utse en ny regeringsbildare. Han hade under gårdagen samtal med partiledarna. Han ger dem nu tid för att i informella samtal hitta underlag för en regering.

Besvikelsen från de tre övriga partierna i förhandlingarna var stor. I ett uttalande skrev Piratpartiet att möjligheterna att bilda en regering med de fyra inblandade partierna inte uttömts. Den uppenbara lösningen var att bjuda in fler partier till förhandlingarna för att skapa en bredare majoritet.

De fyra partierna har redan gått långt i eftergifter för att kunna forma en regering. Socialdemokraterna har till exempel avstått kravet på att hålla en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap.

Renässans är det enda tänkbara partiet som skulle kunna bredda stödet för en regering enligt det mönster som nu spruckit. Där säger nu partiledaren Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir till RÚV att inte heller hon ställer några krav i EU-frågan. Att hon inte gör en folkomröstning till ett villkor öppnar för Renässans.

Men Sigurður Ingi Jóhannsson har alltså andra alternativ som han föredrar. Han vill gärna se en koalition med Självständighetspartiet och Gröna vänstern. Det skulle ge Framstegspartiet en nyckelposition som det parti som skulle få rollen att förena de två ytterlighetskrafterna i alltinget.

Katrín Jakobsdóttir har haft samtal med Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson. Hon skulle dock snarare föredra Socialdemokraterna som tredje parti i en koalition med Självständighetspartiet. Det ryktas att Socialdemokraterna i så fall även vill få med sig Renässans för att ge en sådan regering en tydligare liberal profil.

Sigurður Ingi Jóhannsson har också påbörjat försök att reparera relationen med Centerpartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Ett sådant samarbete står dock inte överst på önskelistan. Fortfarande finns mycket bitterhet från Sigmundur Davíð Gunnlaugssons sida. Och inte heller Bjarni Benediktsson vill samarbeta med honom.

Ett annat alternativ för Framstegspartiet är en koalition med Självständighetspartiet, Centerpartiet och Folkets parti. Även här är dock bristen på politisk erfarenhet ett bekymmer för Sigurður Ingi Jóhannsson. Inte heller ger det den breda majoritet som han skulle vilja se.

Det troligaste är att Bjarni Benediktsson blir den som får uppdraget härnäst. Han leder det största partiet i alltinget samtidigt som Katrín Jakobsdóttirs första försök misslyckats. Hennes möjligheter är inte på något sätt uttömda. Men Renässans - som också vill se stora reformer av fiske- och jordbrukspolitik - är inte någon önskepartner varken för Gröna vänstern eller Framstegspartiet.

Beskedet från Sigurður Ingi Jóhannsson gör att det blir svårt att bilda regering utan Självständighetspartiet. Samtidigt minskar sannolikheten för att Piratpartiet ska ingå i nästa regering. Bjarni Benediktsson är ännu mindre sugen än Sigurður Ingi Jóhannsson på ett sådant samarbete.

Här kan du läsa mer om försöken att bilda regering.