torsdag 23 november 2017

Ny utrymningsplan klar för vulkanutbrott i Öræfajökull

Illustration: Almannavarnir
Vid ett utbrott i Öræfajökull ska alla som befinner sig mellan Svínafell i väster och Kvíá i öster ta sig till samlingsplatser i närområdet. Om det blir ett stort nedfall av vulkanaska uppmanas människor att hålla sig inomhus eller i sina bilar. Alla mobiltelefoner som befinner sig mellan Lómagnúpur och Jökulsárlón får sms från polisen om att utrymma området.

En ny utrymningsplan för ett vulkanutbrott i Öræfajökull presenterades i går av Almannavarnir. Om ett utbrott ser ut att vara nära förestående ska området evakueras i förväg. Men om utbrottet kommer snabbt och oväntat gäller den nya planen.

Vid ett utbrott skickas sms till samtliga mobiltelefoner som befinner sig mellan Lómagnúpur i väster och Jökulsárlón i öster. I meddelandet uppmanar polisen samtliga att omedelbart lämna området eftersom risken för ett vulkanutbrott är akut. Meddelandet skickas på isländska och engelska.

I praktiken delas denna sträcka av sydkusten in i två olika huvudzoner. Den inre zonen avgränsas av Svínafell i väster och Kvíá i öster. I den yttre zonen är hotet inte lika akut och risken att bli avskuren av översvämningar betydligt mindre. Här ska personer som befinner sig i området köra mot antingen Kirkjubæjarklaustur eller Höfn.

Den som befinner sig i den inre zonen kan på grund av översvämningsrisken inte räkna med att kunna lämna det drabbade området. Den inre zonen är i sin tur indelad i tre olika områden. De som befinner sig här tar sig till samlingsplatser vid gårdarna Svínafell 1, Hof 1 eller Hnappavellir 2. Där inväntar de vidare instruktioner från myndigheterna.

Strax utanför den inre zonen - vid Skaftafell och Kvísker - finns säkra samlingsplatser längs ringvägen. Hit skickas också polis för att hjälpa till med utrymningen. Räddningstjänsten stänger ringvägen vid Lómagnúpur och Jökulsárlón. Ingen får utan tillstånd fortsätta in i evakueringszonen. Räddningstjänsten hjälper även till med utrymningen.

I både Höfn och Kirkjubæjarklaustur öppnas hjälpcenter. Ambulanser kommer att finnas i beredskap vid Núpur i väster och vid Hrollaugsstaðir i öster.

Det är inte troligt att översvämningar drabbar hela den inre zonen. Men då vattenmassorna kan ta flera olika vägar går det inte att garantera säkerheten på några platser inuti zonen.

I utrymningsplanen uppmanas personer som befinner sig i området att stanna inomhus eller i sina fordon om det blir ett kraftigt nedfall av vulkanaska.

Vidare understryks betydelsen av att följa myndigheternas uppmaningar. Om det kommer ett krav på utrymning måste det följas. Vid en akut risk för människoliv får ingen som inte har tillstånd stanna kvar i området. Det handlar alltså om en total evakuering där ingen kommer att ha möjlighet att ta med sig tillhörigheter som inte redan är färdigpackade.

En utrymning från den inre zonen väntas ta minst 35 minuter. Samtidigt kan översvämningar nå ringvägen och bebyggelse bara 20 minuter från utbrottets början.

Sedan oktober har omkring 150 jordskalv registrerats vid Öræfajökull. Det kraftigaste hade en magnitud på 3,5. Under gårdagen skedde sju mindre skalv. Det största uppmättes till 1,5.

Den senaste veckan har det funnits en påtaglig lukt av svavel i glaciärälven Kvíá. Även den elektriska ledningsförmågan har varit högre än normalt. Förändringarna beror på smältvatten från ett geotermiskt område på glaciärens topp. Flödet i Kvíá är nu på väg att sjunka tillbaka. Före helgen var det 10 kubikmeter i sekunden, men i går hade det halverats.

I Öræfajökulls krater har en ny kaldera bildats som en följd av geotermisk aktivitet. De sprickor som nu är synliga i kratern sträcker sig mot Kotárjökull - och det är samma plats som 1727 års utbrott inträffade på.

Den förhöjda beredskapen i området har inte förändrats. Om inga nya tecken på vulkanisk aktivitet är det troligt att den sänks inom de närmaste dagarna. I dagsläget finns inget som tyder på att utbrott skulle vara nära förestående.

Här kan du läsa mer om Öræfajökull.