onsdag 8 november 2017

Nytt besked om isländsk regeringsbildare kan komma i dag

En regering där både Självständighetspartiet och Gröna vänstern ingår är nu det mest sannolika alternativet. Aktuella partier i en koalition är Framstegspartiet, Renässans och Socialdemokraterna. I dagsläget står Piratpartiet, Centerpartiet och Folkets parti utanför diskussionerna. Redan i dag kan president Guðni Th. Jóhannesson ge en partiledare i uppdrag att bilda regering.

Besvikelsen var stor när Framstegspartiets ledare Sigurður Ingi Jóhannsson i måndags meddelade att partiet lämnade regeringsförhandlingarna med Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Piratpartiet. Den officiella motiveringen var att han ville se en bredare majoritet och en koalition som sträckte sig från höger till vänster.

Men det är ingen hemlighet att det inom Framstegspartiet finns en utbredd misstro mot Piratpartiet. Att regeringen skulle vara beroende av total uppslutning från Piratpartiet för att säkra en majoritet var en för stor osäkerhetsfaktor för Sigurður Ingi Jóhannsson.

Framstegspartiets agerande får kritik från de övriga tre partierna. Socialdemokraternas ledare Logi Már Einarsson skriver på Facebook att han höll med om att regeringen borde ha en större majoritet i alltinget. Därför ville han få med Renässans i samarbetet - men det var något som Framstegspartiet sade nej till.

Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir kallar på Facebook Framstegspartiets beslut för "en stor besvikelse". Hon skriver att det hela tiden varit uppenbart att den fyrpartikoalition som diskuterades skulle ha en knapp majoritet. Samtidigt upplevde hon att förhandlingarna gick bra och att det fanns förtroende mellan de berörda partierna.

Det troligaste scenariot är nu att Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson får uppdraget att bilda regering. Redan i dag kan president Guðni Th. Jóhannesson komma att utse en ny regeringsbildare.

Mycket talar för att nästa försök blir en koalition där både Självständighetspartiet och Gröna vänstern ingår. Regeringen kan sedan kompletteras med Socialdemokraterna, Renässans och Framstegspartiet. Här föredrar Självständighetspartiet att partnern blir Framstegspartiet medan Gröna vänstern hellre väljer Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna vill i sin tur gärna ta med sig Renässans in i en koalition.

Däremot förefaller dörren vara stängd till ett samarbete där både Renässans och Framstegspartiet ingår. Motsättningarna mellan partierna är stora inom avgörande frågor. Det visade sig inte minst i RÚV i går när Lilja Alfreðsdóttir, vice ordförande för Framstegspartiet, och Þorsteinn Víglundsson, alltingsledamot för Renässans, diskuterade förhandlingarna.

Þorsteinn Víglundsson sade att det var uppenbart att Framstegspartiet inte ville regera ihop med Renässans. Han pekade ut jordbrukspolitiken som ett område där partierna stod mycket långt ifrån varandra:
"Det är ingen hemlighet att vi har argumenterat för systemförändringar inom fisket, inom jordbruket och inom valutapolitiken som Framstegspartiet inte direkt tilltalas av. Partiet har sannolikt gjort bedömningen att det skulle förändra dynamiken i dessa förhandlingar om ett parti som vårt kom in mot bakgrund av att det finns enighet mellan oss och Socialdemokraterna och Piratpartiet i just dessa frågor."
Lilja Alfreðsdóttir sade att Framstegspartiets mål var att bilda en regering som skapade politisk, ekonomisk och social stabilitet. Hon ansåg inte att Renässans förespråkade en sådan politik:
"Vi inom Framstegspartiet har alltid varit för offensiv i jordbruk och fiske - det ska vi ha helt klart för oss - och vi har alltid varit beredda att titta på att genomföra förbättringar och att ta progressiva steg när det gäller dessa nyckelnäringsgrenar. Men vi har inte varit intresserade av att bara i politiskt syfte påbörja ett heligt krig, vilket jag tycker att vissa verkar vara beredda att göra."
I dagsläget står Piratpartiet, Centerpartiet och Folkets parti utanför de informella samtal som partiledarna nu har för att undersöka förutsättningarna för att bilda regering. Av de fem partier som nu är tänkbara regeringspartier har alla av dem av olika anledningar starka skäl för att utesluta något av dessa tre partier.

Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet eftersträvar just nu en regering ihop med Gröna vänstern. En stridsfråga är vem som ska leda en sådan. Katrín Jakobsdóttir vill bli statsminister - något som inte Sigurður Ingi Jóhannsson motsätter sig - trots att hon inte leder det största partiet. Kanske kan Bjarni Benediktsson övertalas att gå med på detta om hans eget parti får fler ministerposter.

Här kan du läsa mer om försöken att bilda regering.