torsdag 9 november 2017

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson får bo där han inte bor

Kommunfullmäktige i Fljótsdalshérað tänker inte agera mot att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson är folkbokförd i kommunen trots att han inte bor där. Folkbokföringsadressen anmäldes av Pétur Einarsson från Folkets parti. Han anser att det är uppenbart att Centerpartiets ledare bryter mot isländsk lag genom att vara skriven på fel plats.

Strax före alltingsvalet våren 2013 ändrade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson folkbokföringsadress. Han bytte från en villa i Reykjavík till ödegården Hrafnabjörg III i Jökulsárhlíð utanför Egilsstaðir på östra Island.

Då ledde Sigmundur Davíð Gunnlaugsson Framstegspartiet. Han ändrade adress av taktiska skäl. Framstegspartiet har av tradition ett svagt stöd i den isländska huvudstaden. Genom att i stället folkbokföra sig på gården kunde han vara närmast säker på en plats i alltinget. Den nordöstra valkretsen - som Hrafnabjörg tillhör - är ett av partiets starkaste fästen.

När Sigmundur Davíð Gunnlaugsson på pappret flyttade till gården hade han knappt satt sin fot där. Huset var dessutom inte ens beboeligt.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson är fortfarande skriven på Hrafnabjörg III. Bonden Jónas Guðmundsson, som äger gården, har nu renoverat huset. Det har dock inte gjort Sigmundur Davíð Gunnlaugsson till någon vanlig gäst. I somras hyrde Jónas Guðmundsson därför ut huset åt sjuksköterskefacket.

Avhoppet från Framstegspartiet för att grunda Centerpartiet hade ingen inverkan på Jónas Guðmundsson. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fick fortsätta disponera Hrafnabjörg III.

Det är dock tveksamt om hans folkbokföringsadress är laglig. Isländsk lag säger att en person ska vara folkbokförd där den har sin bostad och uppehåller sig större delen av året. För Sigmundur Davíð Gunnlaugsson är det rimligtvis den villa i Garðabær som han äger ihop med hustrun Anna Sigurlaug Pálsdóttir.

För alltingsledamöter finns en specialbestämmelse. Av praktiska skäl behöver de ha en bostad nära alltinget i Reykjavík. Därför får de behålla folkbokföringsadressen i den kommun där de var skrivna innan de valdes in i alltinget. Men det sägs också att de ska ha haft sin fasta bostad i just den kommunen - och Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har aldrig varit bosatt på Hrafnabjörg III.

Pétur Einarsson, som i alltingsvalet var nummer två på Folkets partis lista i den nordöstra valkretsen, vände sig därför efter valet till fullmäktige i Fljótsdalshérað. Han uppmanade kommunpolitikerna att agera mot folkbokföringsadressen eftersom han ansåg det var uppenbart att den var felaktig och lagvidrig.

Fullmäktige valde att inte gå honom till mötes. Kommunpolitikerna betraktade det inte som kommunens sak att ingripa mot Sigmundur Davíð Gunnlaugsson - inte minst eftersom alltingsledamöter har en särställning just när det gäller folkbokföringsadressen.

Framstegspartiets representant i fullmäktige, Stefán Bogi Sveinsson, förklarade sig jävig och deltog inte i beslutet. Han är brorson till Jónas Guðmundsson.

Pétur Einarsson har även anmält fallet till folkbokföringsmyndigheten Þjóðskrá Íslands. Där har det ännu inte prövats.

Här kan du läsa mer om turerna kring Sigmundur Davíð Gunnlaugssons folkbokföringsadress.