måndag 6 november 2017

Skalv i Öræfajökull - mätare följer Islands största vulkan

Jordskalven vid jättevulkanen Öræfajökull blir allt fler. Nu utökas övervakningen av området med nya gps-mätare. Även utrustning som mäter gas och vatten är på gång. En evakueringsplan för området ska också tas fram. Boende i regionen Öræfi informerades i förra veckan om den ökande aktiviteten i Islands största vulkan.

Öræfajökull, som tillhör Vatnajökull, har bara haft två utbrott sedan Island befolkades. Det var 1362 och 1727 som långvariga utbrott orsakade stor förödelse. Innan 1362 års utbrott - innan det var känt att det rörde sig om en vulkan - kallades fjället Knappafell. Under utbrottet skapades omkring 10 kubikkilometer tefra.

Det sägs att bara två personer i regionen överlevde utbrottet - och att även samtliga får dog. Efter utbrottet, som också orsakade massiva översvämningar, övergavs området.

Det skulle dröja över 40 år innan människor återvände till området. Då kallades det Öræfi ('ödemark') och vulkanen fick namnet Öræfajökull. Tidigare var namnet Litla-Hérað. Även 1727 års utbrott orsakade stor förödelse.

De senaste åren har aktiviteten vid Öræfajökull ökat. Flera jordskalvssvärmar har inträffat. Under förra veckan skedde 26 jordskalv inom loppet av två dygn. Det rörde sig om mindre skalv som inte kändes i befolkade områden.

Men ett skalv som ägde rum den 3 oktober i år kändes i bebyggelse. Det skalvet hade en magnitud på 3,4. Jordskalvet var det största vid Öræfajökull sedan 2005. Det följdes inte av några efterskalv - något som kan tyda på att alla spänningar som då fanns försvann i och med detta enda skalv.

Jordskalven sker främst på Öræfajökulls östra sida. De är sällan kraftigare än 2 och sker i regel på några kilometers djup, men det är uppgifter som kan vara felaktiga eftersom nätet av mätutrustning ännu inte är lika finmaskigt som vid många andra isländska vulkaner.

Öræfajökulls krater är 12 kvadratkilometer och till stor del täckt av is. Vulkanen ingår i samma vulkaniska system som Snæfell och Esjufjöll.

Nu utökas övervakningen av Öræfajökull. Nya jordskalvsmätare har placerats vid Kvísker öster om vulkanen och Háöxl söder om vulkanen. Det uppger Veðurstofa Íslands i ett pressmeddelande. De gps-mätare som redan finns i området visar att Öræfajökull utvidgas - något som kan bero på magma som strömmar in i vulkanens magmakammare.

Utrustningen ska inom kort kompletteras med mätare för gas och vatten.

Redan har Almannavarnir och Veðurstofa Íslands informerat lokalbefolkningen om den ökande aktiviteten. Det skedde vid ett möte i förra veckan. Arbetet med att ta fram en evakueringsplan har också påbörjats. Den kan bli aktuell om vulkanen visar tecken på att ett utbrott skulle kunna vara på väg.

Här kan du läsa mer om Öræfajökull.