lördag 18 november 2017

Sms varnar trafikanter för lavinfara vid Ólafsfjörður

Ett varningssystem för laviner införs nu vid Ólafsfjörðarmúli. Trafikanter kan genom sms få löpande uppdateringar om lavinfaran på vägen mellan Ólafsfjörður och Dalvík. Varningssystemet har fyra olika steg. Det har utvecklats av Vegagerðin och testades framgångsrikt under våren. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Ólafsfjarðarmúli är en udde som ligger strax utanför Ólafsfjörður längs vägen mot Dalvík. Under vinterhalvåret drabbas området ofta av laviner. Inte sällan stängs vägen av på grund av lavinfaran. Då spärras vägen av med bommar vid Ólafsfjörður och Dalvík.

Den mest utsatta sträckan - längs själva udden - försvann dock när den 3,4 kilometer långa tunneln Múlagöng öppnades för trafik i december 1990. Sedan dess har ytterligare en tunnel - Héðinsfjarðargöng som förbinder Ólafsfjörður och Siglufjörður - förbättrat framkomligheten i regionen.

Men lavinfaran är fortfarande ett stort bekymmer. Därför har Vegagerðin utvecklat och lanserat ett varningssystem. Förhoppningen är att det ska underlätta för trafikanter som ofta passerar Ólafsfjarðarmúli. Den som ansluter sig till varningssystemet får ett sms vid varje förändring av varningsnivåerna.

Det finns fyra olika varningsnivåer. Den första varnar för risk för laviner under de närmaste timmarna, den andra meddelar att beredskapen har höjts på grund av ihållande lavinfara och att trafikanter inte bör använda vägen i onödan, den tredje att lavinfaran är överhängande och att vägen därför är stängd för trafik, och den fjärde att lavinfaran är över och att vägen åter är öppen för trafik.