tisdag 14 november 2017

Splittrat Gröna vänstern i förhandlingar om ny regering

Gröna vänstern inleder formella förhandlingar om att bilda regering ihop med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Men beslutet var inte enigt. Två av elva i Gröna vänsterns alltingsgrupp röstade nej. Framstegspartiet ställer sig bakom Gröna vänsterns krav på att Katrín Jakobsdóttir blir statsminister i en ny regering.

Ett nästan fem timmar långt möte i söndags ledde inte fram till något resultat. Efter lunch i går samlades Gröna vänsterns alltingsgrupp på nytt för att ta ställning till att inleda formella förhandlingar med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Svaret från mötet blev ett ja.

Men partiledaren Katrín Jakobsdóttir fick inte med sig hela alltingsgruppen. Två av elva ledamöter röstade nej. Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson ville inte gå vidare i förhandlingarna.

En koalition mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet har 35 platser av 63 i alltinget. Men om dessa två politiker inte ställer sig bakom en sådan regering minskar majoriteten till 33 av 63 mandat.

Nu påbörjas arbetet med att bland annat ta fram en regeringsförklaring. Frågan är om det inte är nödvändigt för Katrín Jakobsdóttir att få fullständig uppslutning bakom en sådan. Utan stöd från hela alltingsgruppen blir annars regeringssamarbetet mycket svårt.

Att hitta gemensamma politiska grunder behöver inte bli svårt. På många områden har Gröna vänstern, Självständighetspartiet och Framstegspartiet beröringspunkter. Alla tre partierna förespråkar en politik utan några grundläggande systemförändringar - något som skiljer dem från exempelvis Piratpartiet och Renässans - inom jordbruk, fiske och utrikespolitik. Svårare kan det bli när det gäller skattefrågor, storindustri, miljöpolitik och jämställdhet.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir säger till Vísir att hon i dagsläget inte vet om hon skulle ställa sig bakom en regeringsförklaring från de tre partierna. Skälet till att hon röstade nej till fortsatta förhandlingar var att hon inte litade på de övriga partierna - och i synnerhet inte på Självständighetspartiet:
"Jag baserar mitt beslut på min övertygelse. Jag har fullt förtroende för oss och för Gröna vänsterns ledning. Jag kan inte säga detsamma om våra samarbetspartner, och då företrädesvis Självständighetspartiet."
Andrés Ingi Jónsson är inte heller han säker på hur han skulle ställa sig till en koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Han säger i Morgunblaðið att det även för honom var bristande förtroende som fällde avgörandet:
"Jag anser att Självständighetspartiet behöver skapa förtroende. Inte bara hos Gröna vänstern, utan hos folket, för att komma med i regeringen."
För Katrín Jakobsdóttir kom inte de två nej-rösterna som någon överraskning. Andrés Ingi Jónsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir efterlyste fler konkreta besked innan förhandlingarna skulle gå vidare till nästa steg. Katrín Jakobsdóttir säger till Vísir att de tre partierna är överens om huvuddragen i politiken:
"Vi talade om uppbyggnad av hälso- och sjukvårdssystemet, vi talade om utbildningssystemet, om villkor för pensionärer och invalider och om att få en viss stabilitet i samhället. Nu har vi hållit val två år i rad och jag anser att de förhållanden som råder inom politiken eventuellt kallar efter att vi tänker utanför ramarna och även överväger samarbete med partier som vi inom Gröna vänstern historiskt sett naturligtvis är helt oeniga med för att försöka skapa enighet om denna samhällsuppbyggnad och att vi kanske sätter nationens och folkets intressen framför våra egna partiintressen."
Alla medlemmar delar inte Katrín Jakobsdóttirs syn på läget. Hittills har enligt RÚV ett trettiotal medlemmar begärt utträde ur Gröna vänstern i protest mot beslutet att inleda regeringsförhandlingar med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. I sociala medier var det många som var missnöjda med gårdagens beslut.

Sóley Tómasdóttir, som länge representerade Gröna vänstern i kommunfullmäktige i Reykjavík, skriver på Twitter att hon gav partiet sin röst i valet för att det var det bästa feministiska alternativet. Nu ifrågasätter hon valet:
"Jag kan bara inte tro att det partiet tänker bilda regering med de politiker som betedde sig allra sämst mot offren."
Rapparen Kött Grá Pje - alias Atli Sigþórsson - kandiderade för Gröna vänstern i valet. Han skriver på Twitter att han nu ångrar det beslutet:
"Jag gick för första gången med i ett parti före det val som nyss ägt rum. Nu verkar jag få äta upp det ordentligt. Bjarni Benediktsson är en svikare, punkt. Åt helvete med samarbete med Självständighetspartiet. Kyparen, det sitter ett vänsterparti i min soppa."
Även Gröna vänsterns ungdomsförbund motsätter sig förhandlingarna. I ett uttalande skriver förbundets ledning att alla partier utom Självständighetspartiet och Centerpartiet - som de dömer ut som korrumperade - är tänkbara samarbetspartner. En regering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet skulle också stå i strid med partiets gräsrötter och grundläggande värderingar:
"Vi kan inte godkänna återupprepade lögner, korruption och svågerpolitik. Vi kan inte godkänna hemlighetsmakeri med sexualbrottslingar. Handlingar väger tyngre än ord och vi inom Gröna vänstern behöver i handling visa vad vi står för genom att säga nej till att bilda regering med Självständighetspartiet. Ett sådant regeringssamarbete är inte rätt väg för att slå vakt om nationens intressen."
Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson och Framstegspartiets Sigurður Ingi Jóhannsson fick däremot enhälligt stöd i alltingsgrupperna för att förhandla med Gröna vänstern. Sigurður Ingi Jóhannsson står bakom Gröna vänsterns krav på att Katrín Jakobsdóttir ska leda den regering som de hoppas kunna bilda.

President Guðni Th. Jóhannesson kommer i dagsläget inte att ge någon av de tre partiledarna det formella uppdraget att bilda regering. Ingen av dem kommer heller därför att kallas till residenset på Bessastaðir. Han räknar med att informeras om utvecklingen i förhandlingarna mot slutet av veckan.

Katrín Jakobsdóttir, Bjarni Benediktsson och Sigurður Ingi Jóhannsson höll ett första möte i går eftermiddag. Samtalen mellan partiledarna fortsätter i dag.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.