lördag 23 december 2017

Allt fler islänningar nobbar jästa rockan dagen före julafton

Bara var tredje islänning äter rocka i dag på Þorláksmessa. Traditionen med den jästa fisken dagen före julafton blir allt svagare. Det är framför allt äldre män bosatta på landsbygden som håller den vid liv. Bland yngre islänningar i storstäderna är rockan allt mer sällsynt på tallriken. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Þorláksmessa firas på Island i dag den 23 december. Dagens före julafton högtidlighålls minnet av Þorlákur Þórhallsson, som var biskop på Skálholt från 1178 fram till sin död 1193. Han utsågs 1984 av katolska kyrkan till Islands skyddspatron.

Det var också under den katolska tiden - fram till reformationen 1550 - som rocka var relativt vanlig föda. I dag är det i regel klorocka som serveras, men även grårocka erbjuds på vissa ställen. Grårockan brukar anses vara något mildare i smaken. Den starka lukten gör att det är många som föredrar att äta rocka på restaurang i stället för i hemmet.

Inga isländska båtar fiskar just klorocka. Däremot är arten vanlig som bifångst. I år har det landats omkring 600 ton klorocka i isländska hamnar. Snittpriset på fiskmarknaderna är lågt - bara 13 isländska kronor per kilo.

Jäst rocka - en maträtt som till konsistensen påminner lite om lutfisk men som också kännetecknas av en frän lukt av ammoniak - har länge varit en tradition på Þorláksmessa. Men det är en tradition som försvagas.

Så sent som 2013 var det 42,1 procent av islänningarna som uppgav att de tänkte äta rocka dagen före julafton. I år har den andelen sjunkit till 34,5 procent, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med 2016. Det är alltså 65,5 procent som ratar rockan.

Men i vissa grupper är rockan alltjämt ett givet inslag i julfirandets början. Bland islänningar som har fyllt 68 år är det 60 procent som i dag har rocka på menyn. Men bland islänningar i åldern 18 till 29 år är det bara 20 procent som tänker äta rocka.

Traditionen med jäst rocka är också starkare på landsbygden och bland män. I många hushåll är det sannolikt två olika rätter som hamnar på tallrikarna - för det är bara 28 procent av kvinnorna som väljer den jästa fisken i dag medan 41 procent av männen gör samma val.

Centerpartiet och Framstegspartiet har bägge sitt starkaste stöd på landsbygden. Det är också här som rockans ställning är som starkast. Dagen före julafton är det 54 procent av Centerpartiets väljare och 47 procent av Framstegspartiets väljare som äter rocka. Piratpartiet har den största andelen unga storstadsväljare - och bland partiets sympatisörer är det bara 26 procent som mumsar på rocka i dag.

Här kan du läsa mer om traditionen att äta jäst rocka på Þorláksmessa.