onsdag 20 december 2017

Bästa början för en isländsk regering efter finanskrisen

Foto: Stjórnarráðið
Två av tre islänningar stödjer den nya regeringen. Och det är betydligt fler som gör tummen upp för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet än vad det är som hade röstat på något av de tre partierna. Efter finanskraschen har ingen annan regering haft lika starkt stöd. Det visar en mätning utförd av MMR.

Hela 66,7 procent säger sig stödja Islands nya regering. Det är första gången som MMR mäter stödet efter att trepartikoalitionen tog makten. Ingen annan regering - varken ny eller gammal - har sedan finanskraschen någon gång varit lika populär.

Den regering som sprack i höstas efter ett knappt år vid makten var aldrig särskilt populär. I första mätningen var det 35 procent som backade upp koalitionen mellan Självständighetspartiet, Ljus framtid och Renässans. Som mest var det 37,9 procent som gav den regeringen sitt stöd.

När Självständighetspartiet och Framstegspartiet gick i koalition sommaren 2013 var det 59,9 procent av väljarna som sade sig stödja regeringen. Något färre - 56,1 procent - ställde sig 2009 bakom koalitionen mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern. Gemensamt för dessa två regeringar var att de aldrig åtnjöt större stöd än i den allra första mätningen.

Stödet för den nya regeringen är dessutom betydligt större än för de tre koalitionspartierna tillsammans. Det är totalt 48,4 procent som sympatiserar med Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet.

Självständighetspartiet behåller med god marginal positionen som Islands största parti. Det är nu 23,2 procent av väljarna som stödjer partiet, en nedgång med 1,2 procentenheter jämfört med den undersökning som gjordes för en månad sedan.

Socialdemokraterna behåller också positionen som Islands näst största parti - men marginalen till trean Gröna vänstern är den minsta möjliga. Socialdemokraterna får 16,8 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Det är Socialdemokraternas bästa siffra hos MMR på drygt tre år. Samtidigt vinner Gröna vänstern 3,7 procentenheter till 16,7 procent.

Också Piratpartiet klättrar uppåt. Stödet är nu 14,1 procent, en uppgång med 4,2 procentenheter. Så här stort har inte stödet för partiet varit på tio månader.

Centerpartiet backar 1,8 procentenheter till 8,7 procent medan Framstegspartiet förlorar 1 procentenhet till 8,5 procent. Renässans minskar med 0,8 procentenheter till 5,7 procent, men ligger alltså alltjämt på rätt sida om femprocentsspärren.

Hade det varit val till alltinget i dag hade däremot Folkets parti blivit utan mandat. Partiet är mätningens stora förlorare och har inom loppet av en månad tappat mer än hälften av väljarna. Nu är det 3,7 procent som sympatiserar med Folkets parti, en tillbakagång med 4,7 procentenheter.

Ljus framtid mer än dubblar sitt väljarstöd - men siffran hos MMR är trots detta den näst lägsta i partiets historia. Partiet får 1,8 procent, en uppgång med 1,1 procentenheter.

Utanför alltinget finns också Folkfronten med 0,5 procent, en minskning med 0,5 procentenheter, och Gryning med 0,1 procent - vilket är exakt samma siffra som i novembermätningen.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.