lördag 16 december 2017

Dagens citat

"Marknaden är väldigt svår, både för utgivare och bokförsäljare. Det hjälpte inte till när momsen höjdes även om detta bara var några få procentenheter. ... Det är inte utan anledning som vi bokförsäljare har börjat sälja presentartiklar och annat."

Arndís Björg Sigurgeirsdóttir, ägare av bokhandeln Mál og menning i Reykjavík, i Morgunblaðið om den sjunkande försäljningen av böckers inverkan på butiken.