tisdag 12 december 2017

Nya kalderan i Öræfajökull växer inte längre lika fort

Foto: Nasa/USGS/Jarðvísindastofnun
Den nya kalderan i Öræfajökull fortsätter att växa. Men det går inte längre lika snabbt. Det kan tyda på att jordvärmen i området minskar. Under de två senaste veckorna har kalderan blivit upp till tre meter djupare. Inte heller jordskalven har varit många de senaste dagarna. Myndigheterna har dock inte avskaffat den förhöjda beredskapen.

I över tre veckor har myndigheterna haft förhöjd beredskap vid Öræfajökull. Den höjdes efter ovanligt kraftig avsmältning på glaciärens topp. Där bildades en kilometerlång kaldera samtidigt som smältvatten strömmade ut i Kvíá.

Efter en vecka med det största antalet kända jordskalv i Öræfajökull tycks det nu som att den senaste tidens aktivitet är på väg att mattas av. Under helgen inträffade bara några få skalv i området. Inget av skalven var tillräckligt kraftigt för att kännas i närliggande bebyggelse.

Experter från Háskóli Íslands flög över Öræfajökull i går. De kunde konstatera fortsatt avsmältning på grund av jordvärme och att kalderan växt till följd av detta. Men den hade bara fördjupats två till tre meter på de två senaste veckorna. Det är en betydligt långsammare takt än direkt efter att kalderan upptäckts.

Förändringarna i Öræfajökull syns också tydligt på bilder tagna av Nasas satellit Landsat 8. De visar hur kalderan utökats de tre senaste veckorna. Den kanske tydligaste förändringen är hur sprickorna runt kalderan breder ut sig.

Om ett utbrott kommer i Öræfajökull finns stor risk för översvämningar. Vid tecken på ett nära förestående vulkanutbrott kommer området närmast vulkanen att evakueras. Uppmaningar om att lämna området skickas med sms både till boende och till resenärer som befinner sig i regionen.

Myndigheterna kommer också att ta hjälp av public service-bolaget RÚV för att i radio vända sig till lokalbefolkning och turister med uppmaningar till evakuering.

Boende befarar att varningarna kommer att komma fram för sent. Mobiltäckningen i området är ofta bara pålitlig längs ringvägen. Närmare glaciären Vatnajökulls fot är den ofta dålig eller obefintlig. På många platser är det också svårt att lyssna på RÚV:s sändningar.

Mobiloperatören Vodafone var nyligen i området för att förbättra mobiltäckningen. Flyttbara mobilsändare har enligt ett pressmeddelande placerats ut både väster och öster om den region som vid ett utbrott riskerar att drabbas av översvämningar.

Även RÚV har arbetat i området. En ny sändare till FM-nätet har placerats vid Skaftafell. I en nödsituation kommer radion att vara en viktig informationskanal för nödställda. Den nya sändaren ger förbättrade möjligheter att ta del av sändningarna i regionen väster om Öræfajökull.

Här kan du läsa mer om Öræfajökull.