fredag 22 december 2017

Regeringen ändrar sig - asylsökande får julbonus

518 asylsökande går inte miste om den traditionella julbonusen. Regeringen lägger 4,6 miljoner isländska kronor på en extra utbetalning till de personer som just nu väntar på besked om att få stanna på Island. Det uppger regeringen i ett pressmeddelande. Beslutet betyder att matpengen dubblas under julveckan.

Att få en bonus under december är tradition på Island. Det är inte bara löntagare som får en extra slant avsedd för särskilda inköp som hör till julen. Även personer som får arbetslöshetsersättning, pension och socialbidrag får en bonus.

Tidigare har också asylsökande fått en julbonus. Men tidigare i år skrotades den regeln. Det innebar att de 518 asylsökande som just nu väntar på besked om att få stanna skulle få nöja sig med det vanliga beloppet. Det innebär 8 000 isländska kronor i veckan i matpengar för vuxna och 5 000 för barn.

I slutet på november vände sig Útlendingastofnun till de tre kommuner som har hand om asylsökande - Reykjavík, Hafnarfjörður och Reykjanesbær - och meddelade i ett brev att det inte längre fanns någon skyldighet att stå för en julbonus. Eftersom ingen av kommunerna skulle få ersättning för bonusen från staten ansåg de sig inte längre kunna betala ut den.

Bonusen hade gett asylsökande dubblad matpeng under julveckan. För vuxna hade beloppet blivit 16 000 kronor och för barn 10 000 kronor.

Nu ändrar sig regeringen. Den öronmärker 4,6 miljoner isländska kronor åt julbonus för asylsökande. Beslutet innebär att de denna vecka får dubbelt så mycket pengar till mat. Statsminister Katrín Jakobsdóttir säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att reglerna är konsekventa:
"Det är glädjande att regeringen nu kan reagera på detta sätt. Jag anser att det är mycket viktigt att fall som dessa har en tydlig gång när vi ser till framtiden så att det inte skapas osäkerhet eller diskriminering från ett år till ett annat och vi kommer i fortsättningen att arbeta för att det ska ske."
Reglerna om julbonus försvann när den nya utlänningslagen klubbades tidigare i år. Det nya regelverket är avsevärt tydligare än det förra. Då var det snarare tradition än krav på julbonus. Utbetalningarna har i vissa fall också varierat från år till år. Förra julen fick exempelvis inte barn någon extra matpeng.

Innan beslutet revs upp fick regeringen kritik för att ha avskaffat bonusen. Sema Erla Serdar, som är ordförande för Solaris som arbetar för asylsökandes och flyktingars rättigheter, sade till RÚV att hon inte förstod vad som låg bakom den politiska kursändringen i frågan:
"Detta beslut är naturligtvis helt absurt. Jag har inte sett några hållbara argument för varför detta görs och jag kan inte ens föreställa mig vilka argument som skulle kunna finnas för att rättfärdiga sådana åtgärder. Där särbehandlas naturligtvis en grupp vilket är oförståeligt och omänskligt. Detta är naturligtvis inte summor som har stor betydelse för staten eller kommunerna, men detta kan naturligtvis ha betydelse för individer och familjer som helt enkelt inte äger något."
Här kan du läsa mer om julbonusen till asylsökande.