fredag 15 december 2017

Sparbankschef döms för trolöshet mot huvudman

Geirmundur Kristinsson döms för två fall av trolöshet mot huvudman. Som chef för sparbanken SPKEF äventyrade han mångmiljonbelopp genom att bevilja lån till aktiebolag utan säkerhet. Straffet blir arton månaders villkorlig dom. Hæstiréttur Íslands tar hänsyn både till Geirmundur Kristinssons dåliga hälsa och den tid som gått sedan brotten.

I förhållande till omsättningen kan SPKEF, sparbanken i Keflavík, ha varit Islands mest misskötta bank. Prislappen för skattebetalarna blev till sist 26 miljarder isländska kronor. Så mycket kostade det när Landsbanki tog över verksamheten. Först efter övertagandet uppdagades det hur mycket SPKEF överskattat de egna tillgångarna.

Under åren före finanskraschen expanderade SPKEF genom att ta över andra isländska sparbanker. SPKEF uppmanade småsparare att låna pengar till att investera i den egna banken. Samtidigt var SPKEF mycket frikostiga när det gällde lån till personer med starka band till bankens ledning.

I centrum för många av skandalerna stod sparbankschefen Geirmundur Kristinsson. Nu fälls han alltså av Hæstiréttur Íslands för två fall av trolöshet mot huvudman.

I juni 2008 beviljade Geirmundur Kristinsson en kontokredit till Duggur ehf. på 100 miljoner isländska kronor. En så stor summa skulle enligt reglerna ha behandlats av SPKEF:s lånenämnd och det skulle ha gjorts en riskbedömning. Inget av detta gjordes. Inte heller fick sparbanken någon säkerhet för krediten.

Agerandet gjorde att banken utsattes för en stor ekonomisk risk. Så blev också fallet. Duggur ehf. hade inga möjligheter att återbetala lånet. Banken fick bara tillbaka en liten del av summan.

Geirmundur Kristinsson var också styrelseordförande för Vikna ehf, ett dotterbolag till SPKEF. Under 2007 överfördes aktier i banken till ett värde av 683 miljoner isländska kronor till bolaget Fossvogshylur ehf. Samma dag som affären genomfördes överläts bolaget till hans son.

Vikna ehf. fick ingen ersättning för aktierna. Något avtal på affären skrevs inte och Geirmundur Kristinsson försäkrade sig inte heller om att den nya ägaren kunde finansiera köpet. Genom agerandet äventyrade han återigen stora summor för SPKEF.

När fallet prövades i Héraðsdómur Reykjaness friades Geirmundur Kristinsson på bägge åtalspunkterna. Men Hæstiréttur Íslands river alltså upp den friande domen. Han fälls nu för båda punkterna.

Då krävde åklagaren fyra års fängelse för Geirmundur Kristinsson. I rättegången i Hæstiréttur Íslands yrkade åklagaren på två års fängelse. Ett skäl till ett kortare straff var hans sviktande hälsa. Samtidigt var det enligt åklagaren en försvårande omständighet att Geirmundur Kristinsson inte gjort några medgivanden utan i stället försökt lägga skulden på underordnade i banken.

Straffet blir arton månaders fängelse, men hela straffet blir villkorligt. Det betyder att Geirmundur Kristinsson inte behöver sitta av tiden om han inte gör sig skyldig till ny brottslighet inom två år. Han ska också stå för rättegångskostnader på 6,1 miljoner isländska kronor.

Hæstiréttur Íslands tar i domen hänsyn till Geirmundur Kristinssons sviktande hälsa. Det har också gått lång tid sedan brotten begicks.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Geirmundur Kristinsson och här kan du läsa domen i sin helhet.