torsdag 18 januari 2018

Allt fler boende i centrala Reykjavík känner sig otrygga

Allt fler boende känner sig inte säkra när de rör sig i Reykjavíks centrum efter midnatt. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig osäkra när de är ute på gatorna utan sällskap. Män är oftare rädda för att bli offer för vandalisering medan kvinnor i större utsträckning oroar sig för inbrott och sexualbrott. Det visar en undersökning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av polisen.

När polisen i Reykjavíkområdet 2016 frågade invånare i centrala Reykjavík om tryggheten i stadskärnan på kvällar och helger var det 29 procent som svarade att de inte kände sig säkra. Ett år senare är det hela 47 procent som inte känner sig trygga.

Otryggheten har alltså ökat med 18 procentenheter inom loppet av ett år. Deltagarna har inte tillfrågats om varför de känner oro när de rör sig på stadens gator efter midnatt. Ett skäl skulle kunna vara mordet på Birna Brjánsdóttir. Hon försvann i januari 2017 efter en utekväll i centrala Reykjavík och hittades död åtta dagar senare. En grönländsk sjöman dömdes i Héraðsdómur Reykjaness för mordet.

Det är bara bland boende i centrala Reykjavík som otryggheten försämrats dramatiskt det senaste året. I övriga stadsdelar har inga stora förändringar skett. Nu är det 46,4 procent av invånarna i huvudstadsregionen som känner sig mycket eller ganska säkra i Reykjavíks centrum. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 2016.

Otryggheten är mer utbredd bland kvinnor. Hela 74 procent av kvinnorna känner sig inte säkra när de är ute på egen hand i stadskärnan efter mörkrets inbrott. Bland männen är det bara 34 procent som känner sig osäkra.

En annan grupp som oftare upplever att det inte är säkert i Reykjavíks centrum är islänningar som har fyllt 66 år. Där är det 71 procent som känner sig otrygga. I den yngsta gruppen - personer mellan 18 och 25 år - är det 44 procent som delar känslan av otrygghet.

Betydligt fler upplever att de är trygga i det egna bostadsområdet. En sådan känsla har 90,4 procent, en tillbakagång med 0,6 procentenheter på ett år.

Även här är det stor skillnad mellan män och kvinnor. Endast 3 procent av männen oroar sig när de är ute på kvällar och nätter i den egna stadsdelen. Bland kvinnor är det 16 procent som inte känner sig säkra.

Nu är det 47,1 procent som svarar att de aldrig oroar sig över att själva bli offer för något brott. Det är en tillbakagång med 2,3 procentenheter. Men det är bara 2,7 procent som mycket eller ganska ofta känner sådan oro. Det är något färre än för ett år sedan.

Det är i synnerhet personer som har fyllt 66 år som aldrig befarar att de själva ska bli brottsoffer. Oroar sig mest för detta gör boende i huvudstadsregionen i åldern 36 till 45 år.

Vandalism rankar 25,9 procent som det största problemet i det egna bostadsområdet. Vidare är det 20,4 procent som svarar att trafikbrott är den kategori av brott som orsakar störst oro. Därefter följer inbrott med 15,2 procent, narkotikabrottslighet med 7 procent, stölder med 5,4 procent, annan brottslighet med 4,8 procent och våldsbrott med 2,6 procent. Men det är också 18,7 procent som uppger att ingen typ av brott är något problem i den egna stadsdelen.

Inbrott är också den typ av brott som flest - hela 30,4 procent - befarar att de kommer att bli offer för. Det är 16,6 procent som främst fruktar våldsbrott, 12,7 procent sexualbrott, 12,3 procent stölder, 10,5 procent ekonomisk brottslighet, 10,1 procent vandalism och 7,5 procent annan brottslighet.

Rädslan för inbrott minskar. Däremot är det jämfört med föregående år fler som befarar att de kan utsättas för sexualbrott, våldsbrott och ekonomisk brottslighet.

Hela 17 procent av kvinnorna är rädda för att utsättas för sexualbrott. Det är en oro som bara 1 procent av männen delar. Vidare är det 41 procent av kvinnorna som rankar inbrott som den typ av brott som utgör den största risken. Det är 29 procent av männen som har samma uppfattning. Bland män är det 29 procent som främst oroar sig för vandalism - men endast 7 procent av kvinnorna listar det som den främsta oroskällan.

Det är 30 procent som svarar att de utsatts för brott det senaste året, en ökning med 5 procentenheter. Här finns inga stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Däremot finns det stora skillnader för olika typer av brottslighet mellan olika grupper.

Bland kvinnor är det 4,3 procent som utsatts för sexualbrott - men bara 1 procent av männen. Stölder har drabbat 11 procent av männen men 8,8 procent av kvinnorna.

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet.