måndag 15 januari 2018

Dagens citat

"Vi märker det särskilt på Hrísey att detta har blivit ett stort semesterområde även om det naturligtvis finns service där och där finns människor som är bofasta även om de tyvärr minskar."

Eiríkur Björn Björgvinsson, kommunchef i Akureyrarbær, i RÚV om hur nästan hälften av enfamiljshusen på Hrísey inte används för året runt-boende.