tisdag 2 januari 2018

Dagens citat"År 1918, för ett knappt århundrade sedan, inträffade en vändpunkt. Island blev en fri och suverän stat, fortsatt under den danska kungen men med löfte om full självständighet. Folket firade, men framtidsdrömmarna var en blandning av ängslan och sorg för aktuella frågor. Året började med kyla, en extremt bitande kyla som varade i veckor över hela landet. Så fick Katla ett utbrott och det var försynen som gjorde att det orsakade små skador. Spanska sjukan, den farliga influensan, besegrade hundratals landsmän under hösten. Detta år hade islänningarna inte få mörka dagar."

President Guðni Th. Jóhannesson jämförde i sitt nyårsdagstal dagens samhälle med Island för hundra år sedan.