torsdag 4 januari 2018

Dagens citat

"Svek då Gröna vänstern sina väljare? Eller vet Katrín [Jakobsdóttir] att reformationen är ett långdistanslopp och att enda sättet att bygga upp det politiska livet på Island, att öka på professionalismen, att införa transparens - är att visa tålamod och hoppas att uthålligheten inte brister? Att mögelsvampen i det bärande stycket inte smittar dem. Är Gröna vänstern, i Katríns sinne, den trojanska hästen som dragits in innanför maktens murar och nu väntar hon på att intressebevakningens och den ojämna fördelningens väktare somnar på sin vakt? Eller kommer då kanske Steingrímur J. [Sigfússon] att slå fast i klockan i alltinget och ropa: Vakna, ni gamla Islands väktare, vakna och beväpna er! Och under mandatperiodens slut sitter Bjarni Benediktsson fortsatt högst av alla på grund av att han har sopat så mycket under mattan?"

Författaren Jón Kalman Stefánsson skriver i Kjarninn om Islands nya regering.