söndag 7 januari 2018

Dagens citat

"Som läget är i dag är det närmast omöjligt att bedriva arkeologiska undersökningar utan stöd från kommuner, intresseföreningar eller andra som visar intresse för undersökningar på detta område. ... Arkeologiska undersökningar skapar kunskap om land och folk och denna kunskap används inom många olika områden i samhället. Den är viktig för turismen, undervisning i skolor och för att styrka självbilden hos samhället och individer för att nämna något."

Sólrún Inga Traustadóttir, ordförande för Félag fornleifafræðinga, i Fréttablaðið om de ekonomiska villkoren för arkeologer på Island.