söndag 7 januari 2018

Fler islänningar använder handsfree vid ratten

Allt fler islänningar använder mobiltelefonen när de kör bil. Men det är också allt fler som använder handsfree. Däremot är det färre som surfar på nätet, fotograferar, messar, mejlar och spelar dataspel vid ratten. Pensionärer är minst benägna att använda telefonen samtidigt som de kör. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Varje år bötfälls hundratals bilister på Island för att de använder mobiltelefonen utan handsfree samtidigt som de kör. Inrikesministern har av riksåklagaren rekommenderats att höja bötesbeloppet från 5 000 till 40 000 isländska kronor.

Antalet bilister som får böter ökar - men andelen bilister som använder mobilen vid ratten minskar. Det är nu 47 procent som talar i telefon utan att använda handsfree, en minskning med 9 procentenheter inom loppet av ett år. Samtidigt har handsfree-användningen ökat med 5 procentenheter till 44 procent.

Det är också färre som använder mobilen till annat samtidigt som de sitter vid ratten. Nu uppger 20 procent - en minskning med 3 procentenheter - att de messar eller mejlar vid ratten, 9 procent - en tillbakagång med 3 procentenheter - att de fotograferar och 9 procent - en nedgång med 3 procentenheter - att de surfar på nätet.

Nu svarar 23 procent att de aldrig använder telefonen när de kör. Det är en uppgång med 2 procentenheter.

Män håller i större utsträckning än kvinnor på med mobilen - både med och utan handsfree - vid ratten. Personer bosatta i huvudstadsregionen är mer benägna att nyttja handsfree än landsbygdsbefolkning. Pensionärer håller sig oftare än andra borta från telefonen medan de kör.

Här kan du läsa mer om islänningars mobilanvändning vid bilkörning.