onsdag 24 januari 2018

Försökte slippa betala bostadslån genom att sälja huset

En kvinna tvingas betala 42,5 miljoner isländska kronor till makens konkursbo. När mannen inte kunde betala lånet på parets hus sålde de villan och köpte ett nytt hus. Trots att kvinnan inte hade några intäkter skrevs hela huset på henne. Héraðsdómur Reykjaness anser att mannen försökte undkomma skulden genom att ge sken av att kvinnan finansierat husköpet.

I oktober 2007 köpte en man och en kvinna en villa i Garðabær. Prislappen var 149 miljoner isländska kronor. När huset stod färdigt i maj 2009 ägde de 50 procent var.

Mannen finansierade köpet av sin andel av huset genom ett lån på 82 miljoner isländska kronor från Kaupthing i Luxemburg. Mannen arbetade själv på samma bank. Lånet beviljades utan att det skrevs några papper och utan någon säkerhet.

Lånet var ett så kallat myntkorgslån, där lånebeloppet betalades ut i isländska kronor men var kopplat till kronans kursutveckling i förhållande till olika utländska valutor. Denna typ av lån var mycket fördelaktiga före kraschen eftersom kronans stigande kurs gjorde lånen billigare för den som hade sina intäkter i isländska kronor. Efter kraschen blev effekten den motsatta.

I samband med finanskrisen sjönk kronans värde dramatiskt. Samtidigt blev mannens lån betydligt dyrare. Mannen hade inte längre möjlighet att betala av på lånet. Vid två tillfällen vände han sig till banken - som nu fått nya ägare och bytt namn till Banque Havilland - för att förhandla om villkoren, men fick nej.

Två år senare sålde paret huset i Garðabær och byggde nytt. Paret sålde villan för 133 miljoner. Efter att ha betalat skulder kopplade till själva huset fick de 85 miljoner. Hela beloppet gick in på kvinnans konto trots att de ägt huset tillsammans.

Samma år köpte paret en tomt i Garðabær. Kvinnan betalade 12 miljoner isländska kronor för tomten. Där byggde de en villa som 2016 såldes för 125 miljoner. Kvinnan stod registrerad som ensam ägare av huset. Samma år försattes mannen i personlig konkurs eftersom han inte återbetalat lånet till Banque Havilland.

Mellan 2011 och 2015 tjänade mannen 109 miljoner. Kvinnan hade under samma period inga intäkter.

Konkursförvaltaren stämde hustrun inför Héraðsdómur Reykjaness. I stämningsansökan hävdas det att husaffärerna var ett sätt att försöka smita från skulderna. Vidare sägs det ha varit helt orealistiskt att kvinnan - som nolltaxerade - skulle ha haft råd att bygga den andra villan helt för egna pengar.

Domstolen går på konkursförvaltarens linje. Enligt Héraðsdómur Reykjaness var det en skenmanöver att enbart skriva kvinnan som ägare av den andra villan. Hon har inte på något trovärdigt sätt kunnat förklara varför hela beloppet från försäljningen av den första villan - som de ägde gemensamt - skulle ha varit hennes. Inte heller har hon gett rimliga skäl till varför hon stod som ensam ägare av det andra huset.

Därför ska kvinnan nu betala mannens konkursbo hälften av de 85 miljoner som paret fick när de sålde den första villan. Utöver att betala 42 504 808 kronor plus ränta ska hon också stå för rättegångskostnader på 4,4 miljoner.

Här kan du läsa domen i sin helhet.