onsdag 31 januari 2018

Inget nytt rekordår för asylsökande till Island

1 095 personer från 64 olika länder sökte asyl på Island förra året. En dramatisk minskning av antalet ansökningar under hösten gjorde att 2017 inte blev något nytt rekordår. Hälften av de asylsökande kom från Albanien och Georgien. Av de 135 personer som beviljades uppehållstillstånd var irakier den största gruppen. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Under 2016 var det totalt 1 132 personer som sökte asyl på Island. Det var det högsta antalet i landets historia. Det var framför allt under hösten som ansökningarna ökade dramatiskt. Bara under november 2016 kom 256 asylsökande - vilket kan jämföras med totalt 354 personer under hela 2015.

Länge såg det ut som att 2017 skulle bli ett nytt rekordår. Men under hösten anlände betydligt färre asylsökande till Island. Under november och december var antalen de lägsta under hela året.

Totalt var det 1 095 personer som sökte asyl på Island förra året. De asylsökande kom från 64 olika länder.

Hela 289 asylsökande kom från Georgien, 262 från Albanien, 110 från Irak och 53 från Makedonien. Hälften av alla ansökningar gjordes alltså av personer från två länder - och både Georgien och Albanien klassas av isländska myndigheter som säkra länder.

Ansökningarna från dessa och andra säkra länder utgjorde en majoritet under 2017. Det innebär att många ansökningar behandlades snabbt och att många utvisades efter en snabb prövning.

Män stod för 78 procent av ansökningarna medan kvinnor utgjorde 22 procent. Vuxna - alltså personer som fyllt 18 år - var 84 procent av de asylsökande jämfört med 16 procent som ännu inte fyllt 18 år.

Under året behandlades 1 292 ansökningar. Av dessa var det 135 personer som av något skäl fick stanna på Island. Flest - 38 personer - kom från Irak följt av 26 personer från Afghanistan och 21 personer från Syrien.

Georgier, albaner och makedonier har mycket små chanser att beviljas asyl. Det var 89 personer från Albanien som fick avslag under 2017, 81 från Makedonien och 76 från Georgien.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.