tisdag 16 januari 2018

Jordskalv och avsmältning fortsätter i Öræfajökull

Jordskalven vid Öræfajökull fortsätter. Den nya kalderan på glaciärens topp fortsätter även den att utvecklas. Men den fördjupas inte längre lika snabbt. Att avsmältningen minskar kan betyda att den geotermiska aktiviteten under istäcket har avtagit. Myndigheternas förhöjda beredskap för ett utbrott i Öræfajökull har inte sänkts.

För två månader sedan höjde civilförsvarsmyndigheten Almannavarnir beredskapen vid Öræfajökull. Under en längre tid har jordskalv blivit allt vanligare. Än så länge finns dock inget som tyder på att skalven är kopplade till magma som närmar sig ytan.

Huvudskälet till den förhöjda beredskapen var en kaldera som bildats på glaciärens topp. Denna kaldera är nu upp till 1,5 kilometer lång och som mest 22 meter djup. Kalderan har med all sannolikhet bildats av geotermisk energi som smälter istäcket och får det att sjunka på toppen.

Den förhöjda beredskapen har inte hävts. Bedömningen är alltjämt att Öræfajökull visar tecken på ovanlig aktivitet. I nuläget finns dock inget som tyder på att ett utbrott skulle vara nära förestående.

De senaste veckorna har läget i Öræfajökull varit ganska stabilt. Jordskalven fortsätter - men de är i regel små. Sedan årsskiftet har knappt hundra skalv inträffat i Öræfajökull. De två senaste dygnen skedde fem jordskalv. Det största hade en magnitud på 1,0.

En majoritet av skalven sker i direkt anslutning till Öræfajökulls krater. De flesta äger rum på djup mellan två och tio kilometer. Inga skalv tyder alltså på att magma börjar komma nära toppen. Än så länge sker skalven på för stora djup för att risken för ett vulkanutbrott skulle vara överhängande.

Den geotermiska aktiviteten i området har minskat eftersom avsmältningen har stannat av. Avsmältningen var sannolikt som mest i början av december. Ny mätutrustning har placerats i älvarna Kvíá, Kotá, Skaftafellsá och Virkisá för att kunna följa utvecklingen.

Inte heller finns något som tyder på att några översvämningar skulle vara på väg. Det finns i dagsläget inget som pekar på att avsmältningen skulle skapa fickor med smältvatten under glaciären. Om det fanns sådana fickor skulle de kunna orsaka stora översvämningar om vattenmassorna plötsligt fann en väg genom istäcket.

Samtidigt som avsmältningen minskat har också lukten av svavel i glaciärälven Kvíá närmast försvunnit.

Experter och forskare har den senaste månaden flugit över Öræfajökull vid flera tillfällen. De uppskattar kalderans storlek till cirka 4,2 miljoner kubikmeter. När den var som störst en bit in i december uppskattades den vara 4,9 miljoner kubikmeter.

Här kan du läsa mer om Öræfajökull.