lördag 13 januari 2018

Nekas information om mordet på Birna Brjánsdóttir

Den person som krävde information från polisens utredning om mordet på Birna Brjánsdóttir får avslag. Skälet är att den informationslag som personen åberopar varken gäller brottmål eller åtal. Beslutet klubbas av Úrskurðarnefnd um upplýsingamál. Samma beslut har tidigare tagits av Héraðsdómur Reykjavíkur.

Mordet på Birna Brjánsdóttir var förra årets i särklass mest uppmärksammade brottsutredning på Island. Thomas Møller Olsen, en grönländsk sjöman, dömdes till nitton års fängelse för mordet och för grov narkotikasmuggling. Domen har överklagats till landsrätten, en ny domstol som inrättades vid årsskiftet.

En rad uppgifter ur utredningen har inte blivit offentliga. En person vände sig till åklagaren för att få ut viss information från förundersökningen. Denna person har nu fått avslag på sin begäran.

Det första avslaget klubbades av Héraðsdómur Reykjavíkur. Beslutet överklagades till Úrskurðarnefnd um upplýsingamál. Även där förlorar personen. Ingen av instanserna vände sig till åklagaren för att få ett avslag med motivering.

Skälet är att informationslagen - den lag som personen hänvisar till - gör tydliga undantag för brottmål och åtal. Eftersom begäran om information på samtliga punkter gäller just sådana omständigheter finns det enligt beslutet inget skäl att lämna ut de efterfrågade upplysningarna.

Här kan du läsa mer om mordet på Birna Brjánsdóttir.